Gmina Górowo Iławeckie realizuje projekt p.n.

Rozwój cyfrowych usług publicznych

w Gminie Górowo Iławeckie

 

dofinansowany z Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Celem projektu jest usprawnienie realizacji spraw o charakterze publicznym poprzez cyfryzację procesów administracyjnych na terenie działalności gminy.

 

W efekcie realizacji projektu zwiększona zostanie zdolność Gminy Górowo Iławeckie do realizacji zadań publicznych on-line, cyfryzacji posiadanych zasobów oraz udostępniania informacji publicznej. Wdrożonych zostanie 14 e-usług; uruchomione zostaną nowe systemy teleinformatyczne, co wpłynie pozytywnie na poszerzenie dostępu klientów do informacji i zasobów urzędu gminy

 

Wartość projektu – 672 810,00 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich – 571 888,50  PLN

pop bezp

 

Gmina Górowo Iławeckie realizuje projekt p.n.

Budowa uzdrowiskowego basenu kąpielowego we wsi Nowa Wieś Iławecka  w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie – strefa „A”

dofinansowany z Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Celem projektu jest:

  • zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami
  • zwiększona atrakcyjność turystyczna zasobów dziedzictwa naturalnego regionu poprzez rozwój publicznej infrastruktury uzdrowiskowej

 

 

W efekcie realizacji projektu w miejscowości Nowa Wieś Iławecka wybudowany zostanie uzdrowiskowy basen kąpielowy wraz z wyposażeniem.

 

Wartość projektu – 21 111 341,66 PLN  

 

Wkład Funduszy Europejskich – 17 942 685,41  PLN

 
Szanowni Państwo, przedłużono nabór do Projektu „Z POMYSŁEM PO DOTACJĘ III” do czwartku 07.12.2017. Przypominamy: oferowane jest 23 430 zł dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz ze wsparciem pomostowym (500 zł przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności) oraz usługami doradczymi dla Uczestników Projektu.
 
więcej informacji: LINK
Poniżej zamieszczamy niezbędne dokumenty do złożenia na etapie rekrutacji.
telefon kontaktowy: 89-6160058 oraz 575507616
 

pomysl III

pop bezp

 

Gmina Górowo Iławeckie realizuje projekt p.n.

Budowa urządzeń i obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i małej architektury, wchodzących w skład wyposażenia lasu

ochronnego uzdrowiskowego Doliny Elmy we wsi Nowa Wieś Iławecka

w obszarze Ochrony Uzdrowiskowej

Górowo Iławeckie - strefa A

dofinansowany z Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Celem projektu jest:

  • zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami
  • zwiększona atrakcyjność turystyczna zasobów dziedzictwa naturalnego regionu poprzez rozwój publicznej infrastruktury uzdrowiskowej

 

W efekcie realizacji projektu w miejscowości Nowa Wieś Iławecka wybudowane zostaną obiekty lecznictwa uzdrowiskowego: tężnia, pawilony uzdrowiskowe, ścieżka kinezyterapeutyczna z obiektami towarzyszącymi, siłownia zewnętrzna, a także ścieżka rowerowa z Woryn do Nowej Wsi Iławeckiej.

 

Wartość projektu – 9 726 102,67 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich – 8 065 789,48 PLN