10.01.2020 -  Polowanie Zbiorowe Koło Łowieckie nr 70 RUCZAJ; Obwód nr 20 Zbiórka myśliwych o godzinie 8:00 w Nowej Wsi.Zakończenie polowania o godz. 15:30.

09/10.01.2021 - Polowanie zbiorowe KŁ Pracowników Nauki nr 31 w Warszawie; Nr obwodu łowieckiego 22;  Rejon i czas rozpoczęcia polowania: Kandyty Godz. 7:15-14:45 (Byk, łania, ciele, koza, koźle, dzik, lis, jenot)

09.01.2021 - Polowanie zbiorowe WKŁ "ŁOŚ" w Olsztynie; Nr obwodu łowieckiego  23, Rejon i czas rozpoczęcia polowania Leśnictwo  Stejno – 8.00 Stega i Augamy – 8.30;

03.01.2020 -  Polowanie Zbiorowe Koło Łowieckie nr 70 RUCZAJ; Obwód nr 20 Polowanie Noworoczne. Zbiórka myśliwych w Małej Woli (parking przy nowej drodze) o godzinie 8:00.Zakończenie polowania o godz. 15:30.

20.12.2020 -  Polowanie Zbiorowe Koło Łowieckie nr 70 RUCZAJ; Obwód nr 20 Polowanie Wigilijne. Zbiórka myśliwych o godzinie 8:00 w Nowej Wsi.Zakończenie polowania o godz. 15:30.

11/12.12.2020 - Polowanie zbiorowe KŁ Pracowników Nauki nr 31 w Warszawie; Nr obwodu łowieckiego 22;  Rejon i czas rozpoczęcia polowania: Kandyty Godz. 7:15-14:45 (Byk, łania, ciele, koza, koźle, dzik, lis, jenot, borsuk)

11.12.2020 -  Polowanie Zbiorowe Koło Łowieckie nr 70 RUCZAJ; Obwód nr 20 POLOWANIE ADMINISTRACYJNE DLA PRACOWNIKÓW NADLEŚNICTWA GÓROWO IŁAWECKIE. Zbiórka o godz. 8:00 w Nowej Wsi.Zakończenie polowania o godz. 15:30.

10.12.2020 -  Polowanie Zbiorowe Koło Łowieckie nr 70 RUCZAJ; Obwód nr 20 POLOWANIE ADMINISTRACYJNE DLA PRACOWNIKÓW NADLEŚNICTWA GÓROWO IŁAWECKIE. Zbiórka o godz. 8:00 w Nowej Wsi.Zakończenie polowania o godz. 15:30.

28.11.2020 -  Polowanie Zbiorowe Koło Łowieckie nr 70 RUCZAJ; Obwód nr 20 Polowanie organizowane dla Zarządów Kół Łowieckich rejonu Bartoszyce.Zbiórka W Nowej Wsi o godzinie 8:00.Zakończenie polowania o godz. 15:30.

21/22.11.2020 - Polowanie zbiorowe KŁ Pracowników Nauki nr 31 w Warszawie; Nr obwodu łowieckiego 22; Rejon i czas rozpoczęcia polowania:  Kandyty Godz. 7:15 -14:45 (Byk, łania, ciele, koza, koźle, dzik, lis, jenot, borsuk)

22.11.2020 -  Polowanie Zbiorowe Koło Łowieckie nr 70 RUCZAJ; Obwód nr 20 Zbiórka w Małej Woli (parking przy nowej drodze), o godzinie 8:00.Zakończenie polowania o godz. 15:30.

08.11.2020 -  Polowanie Zbiorowe Koło Łowieckie nr 70 RUCZAJ; Obwód nr 20; Polowanie Hubertowskie. Zbiórka o godzinie 8:00 w Nowej Wsi.Zakończenie polowania godz. 15:30.

25.01.2020. Polowanie zbiorowe WKŁ "ŁOŚ" w Olsztynie rejoin miejscowości: Augamy, Wormie, Sągnity

11/12.01.2020 - obwód 22 - od godz. 8.00 KŁ Pracowników Nauki nr 31 w Warszawie

11.01.2020. Polowanie zbiorowe WKŁ "ŁOŚ" w Olsztynie rejoin miejscowości: Augamy, Wormie, Sągnity

11.01.2020 - obwód 21 (Toprzyny, Sigajny) od godz. 7.00 WKŁ Jeleń, Lidzbark Warmiński

22.12.2019 - obwód nr 20; od godz. 8.00 Koło Łowieckie nr 70 Ruczaj

21.12.2019 - obwód 77 (Babaiak) od godz. 7.00 WKŁ Jeleń, Lidzbark Warmiński

21.12.2019 - od 8.00-16.00 - Obwód nr 76 Koło Łowieckie LEŚNIK

07.12.2019 - obwód 77 (Sigajny) od godz. 7.00 WKŁ Jeleń, Lidzbark Warmiński

23.11.2019. Polowanie zbiorowe WKŁ "ŁOŚ" w Olsztynie rejoin miejscowości: Augamy, Wormie, Sągnity

23.11.2019 - obwód 77 (Pieszkowo) od godz. 7.00 WKŁ Jeleń, Lidzbark Warmiński

16/17.11.2019 - obwód 22 - od godz. 8.00 KŁ Pracowników Nauki nr 31 w Warszawie

16.11. 2019 - obwód 21 (Wiewiórki, Piasty) od godz. 7.00 WKŁ Jeleń, Lidzbark Warmiński

12.01.2020 - obwód nr 20; od godz. 8.00 Koło Łowieckie nr 70 Ruczaj

10.11.2019 - od 8.00-16.00 - Obwód nr 76 Koło Łowieckie LEŚNIK

03.11.2019 - obwód nr 20; od godz. 7.00 Koło Łowieckie nr 70 Ruczaj

 

26.10.2019 - obwód 77 (Pieszkowo, Pudlikajmy) od godz. 7.00  WKŁ Jeleń, Lidzbark Warmiński

19.10.2019 - obwód 21 (Dęby Paustry) godz. 7.00 - 16.00  WKŁ Jeleń, Lidzbark Warmiński

19.10.2019 - obwód 22 - od godz. 8.00 KŁ Pracowników Nauki nr 31 w Warszawie

 

17.08.2019 r polowanie w obwodzie łowieckim nr. 21 i 77

Zgodnie z Wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz. Wojskowe Koło Łowieckie „ JELEŃ” w Lidzbarku Warmińskim jako dzierżawca obwodu łowieckiego nr.21 i 77, kierując się troską o bezpieczeństwo osób i mienia informujemy, że dnia 17.08.2019 r. w obwodzie łowieckim nr.21 i 77 odbędzie się polowanie zbiorowe na ptactwo wodne.

18.08.2018r. polowanie w obwodzie łowieckim nr. 21 i 77

Zgodnie z Wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania znakowania tut. Wojskowe Kolo Łowieckie „ JELEŃ w Lidzbarku Warmińskim jako dzierżawca obwodu łowieckiego nr. 21 i 77, kierując się troską o bezpieczeństwo osób i mienia informujemy, że dnia 18.08.2018r. w obwodzie łowieckim nr. 21 i 77 odbędzie się polowanie zbiorowe na ptactwo wodne.

13.01.2018  polowanie w rejonie miejscowości: Pieszkowo-Lisiak-Kanie drobna i gruba

Zarząd Wojskowego Koła Leśnik Górowo Iławeckie o polowaniu na zwierzynę drobną i grubą d. 13.01.2018 na nterenie obwodu 48 (Pieszkowo-Lisiak-Kanie)

04-05.01.2018 r. polowanie w rejonie miejscowości: Augamy, Robity, Wormie, Sągnity.

Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego nr 105 „ŁOŚ” w Olsztynie informuje, że zgodnie z planem komercyjnych polowań zbiorowych Wojskowego Koła Łowieckiego nr 105 „ŁOŚ” Olsztyn, na terenie Państwa gminy odbędzie się komercyjne polowanie zbiorowe w terminie 04-05.01.2018 r. w rejonie miejscowości: Augamy, Robity, Wormie, Sągnity.

LINK- Granice Obwodów Łowieckich Woj. Warmińsko-Mazurskiego