Przypominamy!  Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Do składania deklaracji zobowiązani są wszyscy właściciele lub zarządcy budynku posiadającego źródła ciepła lub spalania paliw do 1MW, np. piec, miejska sieć ciepłownicza, pompa ciepła itp. Jak informuje Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która ma być wymierzana na zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń. W przypadku domów już istniejących, które posiadają źródło ciepła zainstalowane przed 1 lipca 2021 r., czas na złożenie deklaracji wynosi 12 miesięcy. Jeżeli jest to nowo powstały obiekt i źródło ciepła uruchomione zostanie po 1 lipca, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

Deklarację można złożyć w wybrany sposób

 

więcej informacji na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

 

Jaka jest rola gminy przy składaniu deklaracji ?

Deklaracje, które są złożone w formie papierowej urzędnik ma obowiązek wprowadzić do systemu. Urzędnik na wprowadzenie danych z deklaracji dostarczonej do urzędu w formie papierowej, dla budynków już istniejących ma 6 miesięcy. W przypadku nowo powstałych budynków, gdzie źródło ciepła zostało uruchomione po 1 lipca urzędnik ma na wprowadzenie danych z deklaracji papierowej do systemu 30 dni.

ulotka piece

 

 

 

ulotka piece 2