wojmiany

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja p.n.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kiwajnach

współfinansowana  jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Realizacja operacji służy osiągnięciu celu: wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich.

Efektem przedsięwzięcia realizowanego przez Gminę Górowo Iławeckie  jest częściowa modernizacja budynku świetlicy w zakresie: przebudowy dachu, montażu orynnowania, przemurowania kominów, wzmocnienia konstrukcji ścian i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

wojmiany

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja p.n.

Zagospodarowanie terenu w Kamińsku na cele rekreacyjne

współfinansowana  jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Realizacja operacji służy osiągnięciu celu: wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich.

Efektem przedsięwzięcia realizowanego przez Gminę Górowo Iławeckie  jest utworzenie ogólnodostępnego rekreacyjnego terenu zielonego poprzez:

  • nasadzenia zieleni (drzewa, krzewy, trawy, byliny, pnącza, trawnik, rabaty)
  • wykonanie nawierzchni utwardzonych
  • budowę wiaty i obiektów małej architektury

W związku z licznymi pytaniami informujemy iż szcegółowe informacje dot. wycinki drzew, tj. kiedy trzeba zgłosić zamiar wycinki A KIEDY MOŻNA WYCINAĆ BEZ ZGŁOSZENIA, kto musi uzyskać zezwolenie i jaka jest procedura,  dostępne są w zakładce URZĄD/WYCINKA DRZEW lub bezpośrednio pod linkiem: http://gorowoilaweckie.eu/urzad/wycinka-drzew

Poniżej infografika przygotowana na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie Ustawy o  ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1074).

 

wycinka po nowemu mm

wojmiany

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja p.n.

Organizacja turnieju o miecz Herkusa Monte w Kamińsku

współfinansowana  jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Realizacja operacji służy osiągnięciu celu: wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich.

Efektem przedsięwzięcia realizowanego przez Gminę Górowo Iławeckie  jest organizacja w Kamińsku turnieju rycerskiego, w którym wezmą udział członkowie grupy rekonstrukcyjnej „Chmurnicy – wojowie grodu Łekno”  specjalizujący się w odtwarzaniu pojedynków przy użyciu średniowiecznych narzędzi walki.

W związku z licznymi pytaniami, inforujemy iż harmonogram odbioru odpadów można znaleźć w górnym menu zakładka: 'urząd/odbiór odpadów komunalnych' lub pobrać bezposrednio z poniższego linku: HARMONOGRAM 2018