Szanowni Państwo,

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 13.06.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Górowie Iławeckim odbędzie się dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Wszystkich zainteresowanych   uzyskaniem   informacji   na   temat    wsparcia  unijnego   zapraszamy   w   godzinach: 09:45 – 13:00

Adres siedziby:

Urząd Gminy Górowo Iławeckie

Ul. T. Kościuszki 11

11-220 Górowo Iławeckie

Dodatkowe informacje można uzyskać w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Olsztynie przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego

telefon: 89 512 54 82

Serdecznie zapraszamy

Screen Shot 05 23 19 at 12.28 PM

Z badań przeprowadzonych przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach wynika, że uprawy ozime przezimowały dobrze. Natomiast szczególnie niesprzyjające warunki pogodowe odnotowano w kwietniu br. z uwagi na bardzo niskie opady na bardzo dużej powierzchni Polski. IUNG na bieżąco monitoruje sytuację pod katem wystąpienia suszy.
- Generalnie mamy sytuację trudną, ale może się ona jeszcze radykalnie zmienić – ocenił dziś minister Jan Krzysztof Ardanowski.
Utrzymuje się jednak mała ilość wody w glebie co wynika z braku opadów oraz małej pokrywy śnieżnej jaka była w zimie.
- Z podobną sytuacją mamy praktycznie do czynienia od lat. Pomimo tego kwiecień nie jest jeszcze miesiącem kryzysowym dla roślin. Problemem będzie jednak maj, o ile nie będzie opadów – podkreślił szef resortu rolnictwa i dodał, że decydujące będą najbliższe tygodnie i to zarówno w odniesieniu do wzrostu zbóż jarych, jak i ozimych oraz rzepaku, który wcześniej niż zwykle rozpoczął kwitnienie.
Minister obawia się, że może się powtórzyć sytuacja z roku ubiegłego. Zapewnia, że wtedy rolnicy na pewno nie pozostaną bez pomocy.
- W ubiegłym roku udzieliliśmy rekordowej pomocy, ale jeżeli zajdzie taka konieczność, to w tym roku też to zrobimy – podkreślił szef resortu rolnictwa zwracając przy tym uwagę, że wszystkie procedury są znane i nie będzie tu żadnych zmian.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie przewiduje w najbliższych dniach duże opady deszczu. Po ich wystąpieniu sytuacja może ulec poprawie. Jednak zbyt duże i zbyt gwałtowne opady też mogą nie poprawić sytuacji, ponieważ podstawą jest ilość zatrzymanej wody w glebie, a nie sama wysokość opadu.
Susza rolnicza w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR) określana jest za pomocą klimatycznego bilansu wodnego (KBW), to jest różnicy pomiędzy opadem atmosferycznym a ewapotranspiracją potencjalną.
 
 

Szanowni Państwo!
Informujemy, że LGD „Warmiński Zakątek” ogłosiło nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 - 2020 realizowanej w ramach poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w terminie od 27 maja do 10 czerwca 2019 roku na:

  1. Rozwój Przedsiębiorczości na Obszarze Objętym LSR - START – UP (link: http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=lsr/artykul&cat=9&art=631)
  2. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR Tworzenie i Rozwój Inkubatorów Przetwórstwa Lokalnego (link: http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=lsr/artykul&cat=9&art=630)
  3. Tworzenie Sieci Podmiotów Prowadzących Działalność na Obszarze Objętym LSR, Współpracujących w Zakresie Świadczenia Usług Turystycznych Krótkich Łańcuchów Żywnościowych, Rynków Zbytu, Produktów i Usług Lokalnych (link: http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=lsr/artykul&cat=9&art=629)   
  4. Rozwój Rynków Zbytu Produktów i Usług Lokalnych z Wyłączeniem Targowisk (link: http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=lsr/artykul&cat=9&art=628)

 

logotypy PROW