ogloszenie 1

 

Postępowanie zakupowe na realizację inwestycji pn. „Remont zabytkowego kościoła p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Bukowcu”

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Rzymskokatolicka Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kandytach ogłasza postępowanie zakupowe na realizację inwestycji pn. „Remont zabytkowego kościoła p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Bukowcu”.

Postępowanie ogłoszone jest w związku  z:

  • otrzymaniem wstępnej promesy dofinasowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
  • oraz uchwałą Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 30.01.2024 r., na podstawie której Parafii została udzielona dotacja na realizację zakresu prac przy zabytku określonego wnioskiem o dofinasowanie.

Termin upływu składania ofert mija w dniu 26 marca 2024 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

  1. Ogłoszenie [.pdf]

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy [.doc]
  2. Wykaz osób [.doc]
  3. Wykaz robót [.doc]
  4. Przedmiar robót [.pdf]
  5. Wzór umowy [.doc]