Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, wszystkim podejmującym na co dzień trud i wysiłek niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, kierujemy słowa uznania. Praca socjalna to wielka odpowiedzialność i wielkie wyzwanie, do którego potrzeba niezwykłych ludzi.

Dziękujemy za Waszą wrażliwość i wyrozumiałość, życzymy, aby każdy dzień przynosił zadowolenie i satysfakcję, życzliwość ze strony tych, którym niesiecie pomoc oraz był motywacją do podejmowania kolejnych działań.

 

dzien pracownika socjalnego 2021