Informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa wyraziło zgodę na przesunięcie terminu złożenia przez Gminę Górowo Iławeckie ostatecznego wniosku o dofinansowanie.

 

W związku z tym przedłużamy termin na złożenie brakującej dokumentacji
do dnia 30 grudnia 2021 r. do godziny 15.00

 

Informujemy ponadto, że w ramach konkursu zamierzamy zakupić laptopy. Jeśli zachodzi potrzeba otrzymania innego sprzętu komputerowego (czyli tabletów lub komputerów stacjonarnych), prosimy o zgłoszenie w podanym powyżej terminie.

Apelujemy również do osób, które w latach 2020 i 2021 otrzymały wsparcie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zakup sprzętu komputerowego i omyłkowo nie zgłosiły tego w oświadczeniach składanych do Gminy Górowo Iławeckie. Informujemy, że w tych przypadkach istnieje możliwość skorygowania wniosku, co jest równoznaczne z jego odrzuceniem z udziału w konkursie. Osoby, które tego nie zrobią i otrzymają sprzęt komputerowy zakupiony w ramach konkursu „Granty PPGR”, podlegać będą odpowiedzialności karnej i finansowej.

informacja ppgr 13.12