Wesołych Świąt!  ВЕСЕЛИХ СВЯТ!

Zdrowych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku życzą Wójt i Rada Gminy Górowo Iławeckie

 

 

Jeśli film się nie wyświetla, kliknięcie w poniższy obrazek spowoduje odtwoarzenie filmu na platformie youtube

 wesolych swiat yt

 

 

Załatw sprawy urzędowe
bez wychodzenia z domu
Zapraszamy na stronę internetową:
https://e.uggorowo.pl

Na platformie e-Usługi mieszkańcy mogą załatwiać sprawy urzędowe drogą elektroniczną, m.in. przesyłać pisma, składać deklaracje oraz sprawdzać historię i stan swoich zobowiązań (podatkowych oraz za odbiór odpadów komunalnych).

Na ww. stronie można bezpiecznie, wygodnie i szybko realizować swoje płatności (podatki i opłaty, w tym za odbiór odpadów komunalnych) na rzecz Gminy Górowo Iławeckie. Wszystkie dane do przelewu wypełniane są automatycznie.
Posiadasz profil zaufany ePUAP?

Jeśli tak - po zalogowaniu się na ww. stronie profilem zaufanym ePUAP możesz od razu korzystać ze wszystkich funkcjonalności platformy e-Usługi.
Jeśli nie - po rejestracji na ww. stronie konieczna będzie jednorazowa wizyta w Urzędzie Gminy w Górowie Iławeckim (pokój nr 18) z dowodem osobistym w celu potwierdzenia tożsamości. Po tej czynności będzie możliwe pełne korzystanie z platformy e-Usług.

Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Górowie Iławeckim (pokój nr 18, tel. 89 761 07 88).

e usługi plakat

BDO grafika 1

Co to jest Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)?

BDO jest narzędziem, które umożliwi skuteczną kontrolę rynku gospodarki odpadami, przyczyniając się tym samym do efektywniejszego wspierania organów inspekcji ochrony środowiska w walce z nieprawidłowościami występującymi w tym sektorze.

Integralną częścią BDO jest Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty
w opakowaniach i gospodarujących odpadami, który został uruchomiony 24 stycznia 2018 r.

Od 1 stycznia 2020 r. uruchomione zostaną kolejne moduły systemu tj. moduł ewidencji
i moduł sprawozdawczości realizowane przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Ministerstwem Środowiska.

Obowiązek rejestracji

Obowiązkiem rejestracji w Rejestrze-BDO objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, ale również wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. W niektórych przypadkach może to dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych. Mogą to być np. salony kosmetyczne, gabinety stomatologiczne, firmy budowlane, zakłady mechaniki samochodowej, czy podmioty wytwarzające odpady niebezpieczne.

Kto nie musi się rejestrować?

Nie wszyscy przedsiębiorcy wytwarzający odpady podlegają obowiązkowi wpisu do
Rejestru-BDO. Obowiązek rejestracji nie dotyczy firm, które zlecają wykonanie usługi innemu podmiotowi, gdyż w wyniku zleconej usługi nie będą wytwórcą odpadów.

Na przykład, jeśli w danym przedsiębiorstwie wymieniane są świetlówki, a usługa jest wykonywana przez inną firmę w ramach umowy, to zgodnie z ustawą o odpadach wytwórcą odpadów powstałych w wyniku świadczenia danej usługi będzie podmiot, który świadczy tę usługę (chyba że umowa stanowi inaczej).

Dlatego warto zwracać uwagę na zapisy w umowie, dzięki którym można zastrzec, że to właśnie firma świadcząca usługę odpowiada za odpady. W takim przypadku firma prowadząca działalność biurową nie musi się rejestrować w BDO, jeśli oczywiście nie wytwarza innych niż komunalne rodzajów odpadów.

Dodatkowo podmiotami zwolnionymi z obowiązku rejestracji są:

 • osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystuje odpady na potrzeby własne
 • podmioty władające powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe do: uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu lub uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz
 • podmioty, w których prowadzi się nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak np. leki i opakowania po nich,
 • transportujący wytworzone przez siebie odpady
 • wytwórca odpadów będący rolnikiem gospodarującym na powierzchni poniżej 75 ha

BDO grafika 3

Korzyści z BDO

 • Umożliwienie kompleksowego gromadzenia i zarządzania informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami;
 • Zwiększenie kontroli nad krajową gospodarką odpadami i zapewnienie monitoringu przepływu strumieni odpadów;
 • Optymalizacja procesu ewidencji i sprawozdawczości z prowadzonej gospodarki odpadami;
 • Wyeliminowanie nieuczciwej konkurencji przez zmniejszenie liczby podmiotów działających w szarej strefie w sektorze gospodarki odpadami.

Co z podmiotami, które nie dokonają wpisu do Rejestru-BDO?

Takie podmioty mogą liczyć się z poważnymi ograniczeniami w funkcjonowaniu, ponieważ od 1 stycznia 2020 roku, jeżeli podmiot wytworzy odpady i nie będzie zarejestrowany, nie będzie mógł przekazać tych odpadów np. odbierającemu. Nie będzie miał również możliwości wystawienia elektronicznej karty przekazania odpadów a papierowa karta, która funkcjonuje obecnie nie będzie już dostępna. Firma transportująca nie będzie mogła w związku z tym odebrać od podmiotu odpadów. Dlatego ważne jest aby zarejestrować się do końca 2019 roku.

Wejdź na stronę www.bdo.mos.gov.pl i dowiedz się więcej.

W tegoroczej edycji akcji Qurier Św.Mikołaja, pod czujnym okiem rodziców i opiekunów, 58 podopiecznych świetlicy wiejskiej w Kandytach opisywało w listach swoje największe marzenia. 15 grudnia 2019 r. nasza świetlica wypełniła się dziećmi, rodzicami, opiekunami i zaproszonymi gośćmi. Przedstawienie o przygodach Czarodzieja i jego Przyjaciół, przygotowane przez uczestników akcji, zrobiło ogromne wrażenie na zebranych. Wspólnie zaśpiewaliśmy zimowy przebój „Hu hu ha nasza zima zła”, a „gwiazdą” wydarzenia był oczywiście Św.Mikołaj, który wręczył prezenty wszystkim dzieciom. Uśmiechom i okrzykom radości nie było końca. Dziękujemy Fundacji Polki Mogą Wszystko za możliwość uczestniczenia w tak wyjątkowym projekcie.

 

DW 512 Bartoszyce - PIeniężno

 W tygodniu od 30.03.2020 do 4.04.2020 będą występowały poniższe utrudnia w ruchu:

- obowiązuje objazd dla ruchu tranzytowego z zamknięciem odcinka Pieniężno – Górowo Iławeckie (objazd przez msc. Orneta i Lidzbark Warmiński), dopuszczony jest ruch lokalny jako dojazd do posesji.

- obowiązuję objazd dla ruchu tranzytowego z zamknięciem odcinka Górowo Iławeckie – Piasek (objazd przez msc. Bartoszyce i Lidzbark Warmiński dla pojazdów powyżej 3,5t, a dla pojazdów do 3,5t od Piaska przez Piaseczno), dopuszczony jest ruch lokalny jako dojazd do posesji.

- od 13.01.2020 - zamknięcie całkowite odcinka od km 19+100 do km 21+100 ( Worławki - Wągniki) – rozbiórka nawierzchni, i roboty ziemne – dojazd do Górowa Iławeckiego objazdem przez Żołędnik (bezpośredni wyjazd z osiedla w msc. Wągniki na DW512 zamknięty, należy kierować się w stronę Żołędnika).

- od 18.03.2020 - zamknięcie całkowite odcinka od km 10+700 do km 10+800 ( wylot Plut w stronę Górowa), rozbiórka istniejącego mostku i wykonywanie dużego przepustu w km 10+700 za Plutami (dojazd do Plut od strony Górowa Ił. odjazdem przez Jeziorko -Wopy-Pełty) – zamknięcie ok. 2 tygodni,

- 30.03-4.04.2020 połówkowe zamknięcie jezdni w msc. Zięby – rozbiórka istniejącej nawierzchni i budowa nowej konstrukcji drogi

- 30.03-4.04.2020 połówkowe zamknięcie jezdni w msc. Pluty – wykonywanie kanalizacji deszczowej

- 30.03-4.04.2020 wprowadzenie objazdu przy wykonywaniu przepustu w km 13+670 (1 km przed Ziębami) – ruch wahadłowy za pomocą sygnalizacji świtlnej

- 30.03-4.04.2020 połówkowe odcinkowe zamknięcia jezdni w msc. Pieniężno do Pełt – roboty ziemne

- 30.03-4.04.2020 całkowite zamknięcie jezdni od Górowa Ił. do msc. Piasty Wielki – rozbiórka nawierzchni jezdni pod budowę nowego układu drogowego – dojazd do Piast Wielkich przez msc. Gruszyny

- od 2.03.2020 wprowadzona organizacji ruchu na skrzyżowaniu w Piasku z sygnalizacja świetlną dla wykonania nowego przepustu

- odcinek z Górowa Iławeckiego do Worławek – dojazd od strony Górowa z utrudnieniami przy wykonywaniu robót wykończeniowych

- odcinek od Wągnika do Worławek włącznie ze skrzyżowaniem na Bukowiec, Kandyty jest zamknięty dla ruch z uwagi na trwające roboty ziemne z dopuszczeniem ruchu budowy

- obowiązuje całkowite zamknięcie odcinka drogi od km 29+900 do km 36+000 (rozebrany most nad rzeką Elma w km 33+200)– dojazd do msc. Wiewiórki i Deksyty objazdem.

 

W tygodniu od 16.03.2020 do 20.03.2020 będą występowały poniższe utrudnia w ruchu:

- obowiązuje objazd dla ruchu tranzytowego z zamknięciem odcinka Pieniężno – Górowo Iławeckie (objazd przez msc. Orneta i Lidzbark Warmiński), dopuszczony jest ruch lokalny jako dojazd do posesji.

-  obowiązuję objazd dla ruchu tranzytowego z zamknięciem odcinka  Górowo Iławeckie – Piasek  (objazd przez msc. Bartoszyce i Lidzbark Warmiński dla pojazdów powyżej 3,5t, a dla pojazdów do 3,5t od Piaska przez Piaseczno), dopuszczony jest ruch lokalny jako dojazd do posesji.

- od 13.01.2020 - zamknięcie całkowite odcinka od km 19+100 do km 21+100 ( Worławki - Wągniki) – rozbiórka  nawierzchni, i roboty ziemne – dojazd do Górowa Iławeckiego objazdem przez Żołędnik (bezpośredni wyjazd z osiedla w msc. Wągniki na DW512 zamknięty, należy kierować się w stronę Żołędnika).

- do 18.03.2020 - zamknięcie całkowite odcinka od km 07+800 do km 09+800 ( Pełty - Pluty), wykonywanie dużego przepustu w km 8+800 za Pełtami-ukończenie prac umożliwiających przejad

- od 18.03.2020 - zamknięcie całkowite odcinka od km 10+700 do km 10+800 ( wylot Plut w stronę Górowa), rozbiórka istniejącego mostku i wykonywanie dużego przepustu w km 10+700 za Plutami (dojazd do Plut od strony Górowa Ił. odjazdem przez Jeziorko -Wopy-Pełty) – zamknięcie ok. 2 tygodni,

- 16-20.03.2020 połówkowe zamknięcie jezdni w msc. Zięby – prace związane z budowa kanalizacji deszczowej na wylocie w stronę Górowa Ił.

-  16-20.03.2020 połówkowe zamknięcie jezdni w msc. Pluty – wykonywanie kanalizacji deszczowej

-  16-20.03.2020 odcinkowe połówkowe zamknięcia jezdni od msc. Zięby do msc. Wągniki – usuwanie karp

- 16-20.03.2020 połówkowe zamknięcie jezdni w msc. Spytajny – Przebudowa kolizji energetycznych

- 16-20.03.2020 całkowite zamknięcie jezdni od Górowa Ił. do msc. Piasty Wielki – rozbiórka nawierzchni jezdni pod budowę nowego układu drogowego – dojazd do Piast Wielkich przez msc. Gruszyny

- od 2.03.2020 wprowadzenie nowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu w Piasku z sygnalizacja świetlną dla wykonania nowego przepustu(schemat w załączeniu)

- odcinek z Górowa Iławeckiego do Worławek – dojazd od strony Górowa z utrudnieniami przy wykonywaniu robót wykończeniowych

- odcinek od Wągnika do Worławek włącznie ze skrzyżowaniem na Bukowiec, Kandyty jest zamknięty dla ruch z uwagi na trwające roboty ziemne  z dopuszczeniem ruchu budowy

- obowiązuje całkowite zamknięcie odcinka drogi od km 29+900 do km 36+000 (rozebrany most nad rzeką Elma w km 33+200)– dojazd do msc. Wiewiórki i Deksyty objazdem.

-  18-20.03.2020 połówkowe zamknięcie jezdni w msc. Pełty – roboty rozbiórkowe i budowa nowej konstrukcji drogi

 

W tygodniu od 9.03.2020 do 13.03.2020 będą występowały poniższe utrudnia w ruchu:

- obowiązuje objazd dla ruchu tranzytowego z zamknięciem odcinka Pieniężno – Górowo Iławeckie (objazd przez msc. Orneta i Lidzbark Warmiński), dopuszczony jest ruch lokalny jako dojazd do posesji.

-  obowiązuję objazd dla ruchu tranzytowego z zamknięciem odcinka  Górowo Iławeckie – Piasek  (objazd przez msc. Bartoszyce i Lidzbark Warmiński dla pojazdów powyżej 3,5t, a dla pojazdów do 3,5t od Piaska przez Piaseczno), dopuszczony jest ruch lokalny jako dojazd do posesji.

- od 13.01.2020 - zamknięcie całkowite odcinka od km 19+100 do km 21+100 ( Worławki - Wągniki) – rozbiórka  nawierzchni, i roboty ziemne – dojazd do Górowa Iławeckiego objazdem przez Żołędnik (bezpośredni wyjazd z osiedla w msc. Wągniki na DW512 zamknięty, należy kierować się w stronę Żołędnika).

- do 13.03.2020 - zamknięcie całkowite odcinka od km 07+800 do km 09+800 ( Pełty - Pluty), wykonywanie dużego przepustu w km 8+800 za Pełtami-ukończenie prac umożliwiających przejad

- od 13.03.2020 - zamknięcie całkowite odcinka od km 10+700 do km 10+800 ( wylot Plut w stronę Górowa), rozbiórka istniejącego mostku i wykonywanie dużego przepustu w km 10+700 za Plutami (dojazd do Plut od strony Górowa Ił. odjazdem przez Jeziorko -Wopy-Pełty) – zamknięcie ok. 2 tygodni,

- 9-13.03.2020 połówkowe zamknięcie jezdni w msc. Zięby – prace związane z wykonaniem muru oporowego, zdjęciem humusu i budowa kanalizacji deszczowej na wylocie w stronę Górowa Ił.

-  9-13.03.2020 połówkowe zamknięcie jezdni w msc. Pluty – wykonywanie kanalizacji deszczowej

-  9-13.03.2020 odcinkowe połówkowe zamknięcia jezdni od msc. Zięby do msc. Wągniki – usuwanie karp

- 9-13.03.2020 połówkowe zamknięcie jezdni w msc. Spytajny – Przebudowa kolizji energetycznych

- 9-13.03.2020 połówkowe zamknięcie jezdni od Górowa Ił. do msc. Piasty Wielki –połówkowa rozbiórka nawierzchni jezdni pod budowę nowego układu drogowego – dojazd do Piast Wielkich przez msc. Gruszyny

- od 2.03.2020 wprowadzenie nowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu w Piasku z sygnalizacja świetlną dla wykonania nowego przepustu(schemat w załączeniu)

- odcinek z Górowa Iławeckiego do Worławek – dojazd od strony Górowa z utrudnieniami przy wykonywaniu robót wykończeniowych

- odcinek od Wągnika do Worławek włącznie ze skrzyżowaniem na Bukowiec, Kandyty jest zamknięty dla ruch z uwagi na trwające roboty ziemne  z dopuszczeniem ruchu budowy

- obowiązuje całkowite zamknięcie odcinka drogi od km 29+900 do km 36+000 (rozebrany most nad rzeką Elma w km 33+200)– dojazd do msc. Wiewiórki i Deksyty objazdem.

- 9.03.2020 połówkowe zajęcie jezdni na odcinku Piasek do Bartoszyc przy uzupełnianiu ubytków w nawierzchni

 

W tygodniu od 2.03.2020 do 6.03.2020 będą występowały poniższe utrudnia w ruchu:

- obowiązuje objazd dla ruchu tranzytowego z zamknięciem odcinka Pieniężno – Górowo Iławeckie (objazd przez msc. Orneta i Lidzbark Warmiński), dopuszczony jest ruch lokalny jako dojazd do posesji.

-  obowiązuję objazd dla ruchu tranzytowego z zamknięciem odcinka  Górowo Iławeckie – Piasek  (objazd przez msc. Bartoszyce i Lidzbark Warmiński dla pojazdów powyżej 3,5t, a dla pojazdów do 3,5t od Piaska przez Piaseczno), dopuszczony jest ruch lokalny jako dojazd do posesji.

- od 13.01.2020 - zamknięcie całkowite odcinka od km 19+100 do km 21+100 ( Worławki - Wągniki) – rozbiórka  nawierzchni, i roboty ziemne – dojazd do Górowa Iławeckiego objazdem przez Żołędnik (bezpośredni wyjazd z osiedla w msc. Wągniki na DW512 zamknięty, należy kierować się w stronę Żołędnika).

- od 20.02.2020 - zamknięcie całkowite odcinka od km 07+800 do km 09+800 ( Pełty - Pluty), wykonywanie dużego przepustu w km 8+800 za Pełtami-prace potrwają przynajmniej 3 tygodnie

- 2-6.03.2020 połówkowe zamknięcie jezdni w msc. Zięby – prace związane z wykonaniem muru oporowego i budowa kanalizacji deszczowej na wylocie w stronę Górowa Ił.

-  2-4.03.2020 połówkowe zamknięcie jezdni w msc. Łoźnik – wykonywanie kanalizacji deszczowej

-  4-6.03.2020 połówkowe zamknięcie jezdni w msc. Pluty – wykonywanie kanalizacji deszczowej

- 2-6.03.2020 połówkowe zamknięcie jezdni w msc. Spytajny – Przebudowa kolizji energetycznych

- 2-6.03.2020 połówkowe zamknięcie jezdni w msc. Piasty Wielki –połówkowa rozbiórka nawierzchni jezdni pod budowę nowego układu drogowego do skrzyżowania na Gruszyny, prace będą postępowały odcinkowo od końca miejscowości w stronę Górowa Ił.

- 2-6.03.2020 wprowadzenie nowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu w Piasku z sygnalizacja świetlną dla wykonania nowego przepustu(schemat w załączeniu)

- odcinek z Górowa Iławeckiego do Worławek – dojazd od strony Górowa z utrudnieniami przy wykonywaniu robót wykończeniowych

- odcinek od skrzyżowania na Bukowiec, Kandyty do Worławek jest zamknięty dla ruch z uwagi na trwające prace rozbiórkowe mostu i drogi z dopuszczeniem ruchu budowy

- obowiązuje całkowite zamknięcie odcinka drogi od km 29+900 do km 36+000 (rozebrany most nad rzeką Elma w km 33+200)– dojazd do msc. Wiewiórki i Deksyty objazdem.

W tygodniu od 17.02.2020 do 21.02.2020 będą występowały poniższe utrudnia w ruchu:

- obowiązuje objazd dla ruchu tranzytowego z zamknięciem odcinka Pieniężno – Górowo Iławeckie (objazd przez msc. Orneta i Lidzbark Warmiński), dopuszczony jest ruch lokalny jako dojazd do posesji.

- obowiązuję objazd dla ruchu tranzytowego z zamknięciem odcinka Górowo Iławeckie – Piasek (objazd przez msc. Bartoszyce i Lidzbark Warmiński dla pojazdów powyżej 3,5t, a dla pojazdów do 3,5t od Piaska przez Piaseczno), dopuszczony jest ruch lokalny jako dojazd do posesji.

- od 13.01.2020 - zamknięcie całkowite odcinka od km 19+100 do km 20+500 ( Worławki - Wągniki) – rozbiórka nawierzchni, i roboty ziemne – dojazd do Górowa Iławeckiego objazdem przez Żołędnik (bezpośredni wyjazd z osiedla w msc. Wągniki na DW512 zamknięty, należy kierować się w stronę Żołędnika).

- 18-21.02.2020 - zamknięcie całkowite odcinka od km 07+800 do km 09+800 ( Pełty - Pluty), wykonanie dużego przepustu -prace potrwają przynajmniej 3 tygodnie

- 17-21.02.2020 połówkowe zamknięcie jezdni w msc. Zięby – budowa kanalizacji deszczowej.

- odcinek z Górowa Iławeckiego do Worławek – dojazd od strony Górowa z utrudnieniami przy wykonywaniu rowów.

- obowiązuje całkowite zamknięcie odcinka drogi od km 29+900 do km 36+000 (rozebrany most nad rzeką Elma w km 33+200)– dojazd do msc. Wiewiórki i Deksyty objazdem.

 

 

W tygodniu od 10.02.2020 do 14.02.2020 będą występowały poniższe utrudnia w ruchu:

- obowiązuje objazd dla ruchu tranzytowego z zamknięciem odcinka Pieniężno – Górowo Iławeckie (objazd przez msc. Orneta i Lidzbark Warmiński), dopuszczony jest ruch lokalny jako dojazd do posesji.

-  obowiązuję objazd dla ruchu tranzytowego z zamknięciem odcinka  Górowo Iławeckie – Piasek  (objazd przez msc. Bartoszyce i Lidzbark Warmiński dla pojazdów powyżej 3,5t, a dla pojazdów do 3,5t od Piaska przez Piaseczno), dopuszczony jest ruch lokalny jako dojazd do posesji.

- od 13.01.2020 - zamknięcie całkowite odcinka od km 19+100 do km 20+500 ( Worławki - Wągniki) – rozbiórka  nawierzchni, i roboty ziemne – dojazd do Górowa Iławeckiego objazdem przez Żołędnik (bezpośredni wyjazd z osiedla w msc. Wągniki na DW512 zamknięty, należy kierować się w stronę Żołędnika).

- 10-14.02.2020 - zamknięcie całkowite odcinka od km 07+800 do km 09+800 ( Pełty - Pluty), wykonanie przepustu.

- 10-14.02.2020 połówkowe zamknięcie jezdni w msc. Zięby – budowa kanalizacji deszczowej.

- odcinek z Górowa Iławeckiego do Worławek – dojazd od strony Górowa z utrudnieniami przy wykonywaniu rowów.

- obowiązuje całkowite zamknięcie odcinka drogi od km 29+900 do km 36+000 (rozebrany most nad rzeką Elma w km 33+200)– dojazd do msc. Wiewiórki i Deksyty objazdem.

W tygodniu od 20.01.2020 do 24.01.2020 będą występowały poniższe utrudnia w ruchu:

 • obowiązuje objazd dla ruchu tranzytowego z zamknięciem odcinka Pieniężno – Górowo Iławeckie (objazd przez msc. Orneta i Lidzbark Warmiński), dopuszczony jest ruch lokalny jako dojazd do posesji.
 • obowiązuję objazd dla ruchu tranzytowego z zamknięciem odcinka  Górowo Iławeckie – Piasek  (objazd przez msc. Bartoszyce i Lidzbark Warmiński dla pojazdów powyżej 3,5t, a dla pojazdów do 3,5t od Piaska przez Piaseczno), dopuszczony jest ruch lokalny jako dojazd do posesji.
 • od 13.01.2020 - zamknięcie całkowite odcinka od km 19+800 do km 20+500 ( Worławki - Wągniki) – rozbiórka  nawierzchni, i roboty ziemne – dojazd do Górowa Iławeckiego objazdem przez Żołędnik (bezpośredni wyjazd z osiedla w msc. Wągniki na DW512 zamknięty, należy kierować się w stronę Żołędnika)
 • odcinek z Górowa Iławeckiego do Worławek – dojazd od strony Górowa z utrudnienia  wjazdu na poszczególne posesje przy przebudowie zjazdów
 • 20-24.01.2020 całkowite zamknięcie drogi pomiędzy miejscowościami  Łożnik -Pełty - wykonywanie robót związanych z przebudową przepustów
 • 20-24.01.2020 połówkowe zamknięcie jezdni w msc. Zięby – budowa kanalizacji deszczowej
 • obowiązuje całkowite zamknięcie odcinka drogi od km 29+900 do km 36+000 (rozebrany most nad rzeką Elma w km 33+200)– dojazd do msc. Wiewiórki i Deksyty objazdem
 • 20.01.2020 – zajęcie połówkowe jezdni w obrębie wiaduktu –roboty porządkowe po rozbiórce wiaduktu
 • 20-24.01.2020 - zajęcie połówkowe jezdni na odcinku Piasek – Bartoszyce – odwierty geologiczne

W tygodniu od 13.01.2020 do 17.01.2020 będą występowały poniższe utrudnia w ruchu:

 • obowiązuje objazd dla ruchu tranzytowego z zamknięciem odcinka Pieniężno – Górowo Iławeckie (objazd przez msc. Orneta i Lidzbark Warmiński), dopuszczony jest ruch lokalny jako dojazd do posesji. 
 • obowiązuje objazd dla ruchu tranzytowego z zamknięciem odcinka Górowo Iławeckie – Piasek (objazd przez msc. Bartoszyce i Lidzbark Warmiński dla pojazdów powyżej 3,5t, a dla pojazdów do 3,5t od Piaska przez Piaseczno), dopuszczony jest ruch lokalny jako dojazd do posesji.
 • od 13.01.2020 - zamknięcie całkowite odcinka od km 19+800 do km 20+500 ( Worławki - Wągniki) – rozbiórka nawierzchni, i roboty ziemne – dojazd do Górowa Iławeckiego objazdem przez Żołędnik – Babiak – Lidzbark Warmiński z uwagi na zamknięcie drogi powiatowej przy wylocie z Górowa na Babiak (rozbiórka wiaduktu)
 • odcinek z Górowa Iławeckiego do Worławek – dojazd od strony Górowa z utrudnienia wjazdu na poszczególne posesje przy przebudowie zjazdów
 • obowiązuje całkowite zamknięcie odcinka drogi od km 29+900 do km 36+000 (rozebrany most nad rzeką Elma w km 33+200)– dojazd do msc. Wiewiórki i Deksyty objazdem
 • 13-17.01.2020 całkowite zamknięcie drogi pomiędzy miejscowościami Łożnik -Pełty - wykonywanie robót związanych z przebudową przepustów
 • 8-17.01.2020 – Zamknięcie przejazdu w obrębie wiaduktu – dojazd do miejscowości Babiak zgodnie z objazdem przez Lidzbark Warmiński

 

W tygodniach od 21.12.2019 do 6.01.2020 będą występowały poniższe utrudnia w ruchu:

 • obowiązuje objazd dla ruchu tranzytowego z zamknięciem odcinka Pieniężno – Górowo Iławeckie (objazd przez msc. Orneta i Lidzbark Warmiński), dopuszczony jest ruch lokalny jako dojazd do posesji.
 • obowiązuję objazd dla ruchu tranzytowego z zamknięciem odcinka  Górowo Iławeckie – Piasek  (objazd przez msc. Bartoszyce i Lidzbark Warmiński dla pojazdów powyżej 3,5t, a dla pojazdów do 3,5t od Piaska przez Piaseczno), dopuszczony jest ruch lokalny jako dojazd do posesji.
 • odcinek od Górowa Iławeckiego  do  Worławek przejezdny dla ruchu lokalnego przez okres świąteczny do 6.01.2019
 • obowiązuje całkowite zamknięcie odcinka drogi od km 29+900 do km 36+000 (rozebrany most nad rzeką Elma w km 33+200)– dojazd do msc. Wiewiórki i Deksyty objazdem
 • odcinek od Górowa Iławeckiego  do  Piast Wielkich przejezdny dla ruchu lokalnego przez okres świąteczny do 6.01.2019
 • odcinki drogi pomiędzy miejscowościami Pluty-Pełty- Łożnik przejezdne dla ruchu lokalnego przez okres świąteczny do 6.01.2019
 • udrożniony przejazd w obrębie wiaduktu – dojazd do miejscowości Babiak - przejezdny dla ruchu lokalnego przez okres świąteczny do 6.01.2019 (nowo wybudowana obwodnica zostanie zamknięta dla ruchu po 15 dnia dzisiejszego)

 

W tygodniu od 7.01.2020 do 10.01.2020 będą występowały poniższe utrudnia w ruchu:

- obowiązuje objazd dla ruchu tranzytowego z zamknięciem odcinka Pieniężno – Górowo Iławeckie (objazd przez msc. Orneta i Lidzbark Warmiński), dopuszczony jest ruch lokalny jako dojazd do posesji.

-  obowiązuję objazd dla ruchu tranzytowego z zamknięciem odcinka  Górowo Iławeckie – Piasek  (objazd przez msc. Bartoszyce i Lidzbark Warmiński dla pojazdów powyżej 3,5t, a dla pojazdów do 3,5t od Piaska przez Piaseczno), dopuszczony jest ruch lokalny jako dojazd do posesji.

- odcinkowe  zamknięcie połowy jezdni przy wykonywaniu rowów i poboczy - od Górowa Iławeckiego  do  Worławek przejezdny z utrudnieniami przy wykonywanych pracach,

- obowiązuje całkowite zamknięcie odcinka drogi od km 29+900 do km 36+000 (rozebrany most nad rzeką Elma w km 33+200)– dojazd do msc. Wiewiórki i Deksyty objazdem

- 7-10.01.2020 całkowite zamknięcie drogi pomiędzy miejscowościami  Łożnik Pełty -wykonywanie robót związanych z przebudową przepustów

- 7-10.01.2020 – Zamknięcie przejazdu w obrębie wiaduktu (dokończenie rozbiórki filarów i nasypu )– dojazd do miejscowości Babiak zgodnie z objazdem przez Lidzbark Warmiński – zgodnie ze schematem jak w tygodniu 16-20.12.2019

 

Objazd wiadukt

wiadukt

 

DP 1380N Dęby - Toprzyny

 

objazd deby toprzyny 1

objazd deby toprzyny 2