Obwieszczenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego informujące o przygotowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie podziału województwa warmińsko-mazurskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, o których mowa w art. 26a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie

Obwieszczenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Szanowni Państwo,

W odniesieniu do sygnałów o atakach wilków na bydło domowe informujemy, iż zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183) wilk objęty jest ścisłą ochroną gatunkową. Ponadto wprowadzone zostały m.in. zakazy: umyślnego zabijania, umyślnego okaleczania lub chwytania, przetrzymywania, niszczenia lub uszkadzania nor i legowisk oraz umyślnego płoszenia lub niepokojenia.

Wilk chroniony jest także na mocy prawa europejskiego. Jest gatunkiem priorytetowym w „Dyrektywie siedliskowej” i przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, dla którego, w celu ochrony jego siedlisk bytowania, wyznacza się Specjalne Obszary Ochrony Natura 2000.

 

Rozumiejąc obawy rolników, w kontekście ewentualnych ataków wilków na zwierzęta gospodarskie i wyrządzane szkody, tut. Urząd planuje wystąpić do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o zgodę na płoszenie wilka.

 

Wszystkich rolników, którzy chcieliby otrzymać zgodę na płoszenie wilka prosimy o zgłaszanie do tut. urzędu (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel.: 89 761 11 43) informacji określających położenie, numery i ilość działek na jakich  miałoby się odbywać płoszenie.

 

Informujemy również, że za szkody wyrządzone przez wilki w pogłowiu zwierząt hodowlanych przysługuje odszkodowanie. Wyrządzoną przez wilka szkodę należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie pracownikom Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie tel.: 89 53-72-100 (pracownicy RDOŚ mają 7 dni na dokonanie oględzin). Z uwagi na potencjalnie długi czas oczekiwania na oględziny, w celu zabezpieczenia dowodów ataku wilka, należy zwrócić się  do lekarza weterynarii o sporządzenie stosownego protokołu, jak też należy wykonać dokumentację fotograficzną miejsca ataku oraz ofiary.  

 

Niezwykle ważne w celu uniknięcia strat jest zabezpieczanie stad zwierząt gospodarskich przed szkodami powodowanymi przez wilki. Poradnik ochrony zwierząt gospodarskich przed wilkami znajduje się na stronie internetowej https://gorowoilaweckie.eu/urzad/szkody-bobry-wilki  Z w/w strony można też pobrać wnioski o odszkodowanie za szkody.

 

Należy pamiętać o tym, że wilk pełni bardzo ważną rolę w ekosystemach przyrodniczych. Polując na ssaki roślinożerne (jelenie, sarny, dziki) przyczynia się do ograniczenia szkód wyrządzanych przez zwierzynę łowną w uprawach rolnych i leśnych. Poluje również na bobry przez co ogranicza populację tego gatunku i tym samym zmniejsza szkody wyrządzane przez bobry.

Canis lupus laying

Zapraszamy  na Dożynki Gminno-Parafialne, które odębdą się 8.09.2019 w Pieszkowie od godz. 13.00

dozynki plakat

 

Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali brak segregacji, muszą złożyć nowe deklaracje.

Znowelizowana we wrześniu br. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza obowiązek selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych.

Oznacza to, że nie ma już możliwości oznaczenia w deklaracji braku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Nie będzie możliwe wskazanie braku prowadzenia selektywnej zbiórki w deklaracji.

Wszyscy mieszkańcy, którzy zadeklarowali brak prowadzenia selektywnej zbiórki, muszą złożyć nowe deklaracje wskazujące prowadzenie selektywnej zbiórki. Termin na złożenie nowych deklaracji upływa 15 listopada br.

 

Zapraszamy na uroczystoć upamiętniającą 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, która odbędzie się 1.09.2019 od godz. 14.00 przy ul. Obrońców Westerplatte 1 w Kamińsku. 

plakat wojna 2019 min2