ogloszenie 1

Postępowanie zakupowe na realizację inwestycji pn. „Renowacja ołtarza w zabytkowym kościele p.w. Świętej Marii Magdaleny w Pieszkowie”

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Rzymskokatolicka Parafia Świętej Marii Magdaleny w Pieszkowie ogłasza postępowanie zakupowe na realizację inwestycji pn. „Renowacja ołtarza w zabytkowym kościele p.w. Świętej Marii Magdaleny w Pieszkowie”.

Postępowanie ogłoszone jest w związku  z:

  • otrzymaniem wstępnej promesy dofinasowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
  • oraz uchwałą Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 30.01.2024 r., na podstawie której Parafii została udzielona dotacja na realizację zakresu prac przy zabytku określonego wnioskiem o dofinasowanie.

Termin upływu składania ofert mija w dniu 2 kwietnia 2024 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

  1. Ogłoszenie [.pdf]

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy [.doc]
  2. Wykaz osób [.doc]
  3. Wykaz usług [.doc]
  4. Wzór umowy [.doc]