Procedura szacowania szkód

Ustawa 'Prawo łowieckie' w brzmieniu obowiązującym od dnia 23 sierpnia 2018 r. wyłącza Gminy i ich przedstawicieli  z procesu szacowania szkód łowieckich. Wnioski składa się (jak to było wcześniej) do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego (czyli do właściwego koła łowieckiego).  Szacowania szkód a także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z:

1)
przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego;
2)
przedstawiciela dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego;
3)
właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.
 
(Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód, o których mowa w ust. 1.)
 

Art. 46. Odszkodowanie za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez zwierzynę lub przy wykonywaniu polowania

1.
Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany do wynagradzania szkód wyrządzonych:
1)
w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny;
2)
przy wykonywaniu polowania.
 
2.
Szacowania szkód, o których mowa w ust. 1, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z:
1)
przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego;
2)
przedstawiciela dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego;
3)
właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.
 
 
3.
Wniosek o szacowanie szkód, o których mowa w ust. 1, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.
 
4.
Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera w szczególności:
1)
imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
2)
wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
3)
wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.
 
5.
Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składa się w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania szkód, o których mowa w ust. 1.
 
6.
Szacowanie szkody składa się z:
1)
oględzin;
2)
szacowania ostatecznego.
 
7.
W przypadku szkód wyrządzonych w płodach rolnych, szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkód w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie dokonuje się wyłącznie szacowania ostatecznego.
 
8.
Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód, o których mowa w ust. 1.
 

Wykaz kół łowieckich

 
L.p Nazwa adres koresp. nr obwodu
1 Wojskowe Koło Łowieckie „Dzik” Bartoszyce Wojciechy 124, 11-200 Bartoszyce Obwód 47
2 Koło Łowieckie “LEŚNIK” Lidzbark Warmiński Wielochowo 43, 11-100 Lidzbark Warm. Obwód 76
3 Koło Łowieckie ,,LEŚNIK"- Górowo Iławeckie ul. Sikorskiego 30a, 11-220 Górowo Iław. Obwód 48,49,50
4 Wojskowe Koło Łowieckie „Jeleń” Lidzbark Warmiński ul.  Ornecka 6/2, 11-100 Lidzbark Warm. Obwód 21, 77
5 Wojskowe Koło Łowieckie Nr 105 "Łoś" Olsztyn Skr. Poczt. 185, 10-001 Olsztyn 1
Siedziba: ul. Kościuszki 75/10, 10-552 Olsztyn

Obwód 23

6  Koło Łowieckie WRZOS w Olsztynie  ul. Koralowa 66, 11-042 Jonkowo

Obwód 51

7  Koło Łowieckie nr 31 Pracowników Nauki w Warszawie  ul. Anielewicza 28A/51, 01-052 Warszawa  Obwód 22
8  Koło Łowieckie "Ruczaj"  Bezledy 3/3, 11-200 Bartoszyce  Obwód 20
 
 

Mapa obwodów łowieckich

 
 
Aby wyświetlić mapę kliknij w poniższy link: