Zgodnie z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji trwa dystrybucja tabletek z jodkiem potasu. W przypadku zagrożenia skażeniem radiacyjnym będą one wydawane mieszkańcom w 4 rozmieszczonych na terenie Gminy Górowo Iławeckie punktach.

Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu rozpocznie się w momencie zagrożenia na polecenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Podejmowane obecnie działania to standardowa procedura przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego. Jednocześnie informujemy, że obecnie takiego zagrożenia nie ma, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Jeżeli dojdzie do zdarzenia radiacyjnego komunikat o tym zostanie podany w mediach ogólnopolskich i lokalnych. A dystrybucja tabletek ruszy natychmiast po wydaniu stosownej decyzji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Obecnie tabletki nie są wydawane!

Profilaktyka jodowa

Przyjęcie dystrybuowanej przez rząd tabletki nasyca tarczycę stabilnym jodem, blokując tym samym wchłanianie przez nią radioaktywnego jodu oraz zapobiega jego gromadzeniu się. Tabletkę taką należy przyjąć niezwłocznie (w ciągu 2 godzin) od komunikatu właściwych służb. W przypadku późniejszego przyjęcia działanie tabletek nadal pozostaje korzystne w ciągu do 8 godzin od wystąpienia skażenia.

Dawkowanie jest uzależnione od wieku osoby przyjmującej:

 • dorośli do 60 r.ż. i dzieci powyżej 12 r.ż. 2 tabletki (co odpowiada 100 mg jodu)
 • dzieci od 3 do 12 r.ż. 1 tabletka (50 mg jodu)
 • dzieci od 1 miesiąca życia do 3 r.ż. 1/2 tabletki (25 mg jodu)
 • noworodki 1/4 tabletki (12,5 mg jodu)
 • kobiety w ciąży i karmiące piersią 2 tabletki (100 mg jodu).

Tak jak w przypadku innych leków, także w przypadku tabletek ze stabilnym jodem, jeśli występują jakiekolwiek obawy, choroby przewlekłe lub jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do możliwości przyjęcia leku, należy skonsultować się z lekarzem.

Więcej informacji na temat profilaktyki jodowej można znaleźć w poniższej ulotce.

4 punkty dystrybucji w Gminie Górowo Iławeckie

Punkty dystrybucji tabletek z jodkiem potasu na terenie gminy zostały wyznaczone w uzgodnieniu z Wojewodą  w następujących lokalizacjach:

 

1 SZKOŁA PODSTAWOWA W KANDYTACH KANDYTY 77, 11-220 GÓROWO IŁAWECKIE
2 SZKOŁA PODSTAWOWA W KANDYTACH   FILIA W PIESZKOWIE PIESZKOWO 38, 11-220 GÓROWO IŁAWECKIE
3 SZKOŁA PODSTAWOWA W KANDYTACH  FILIA W TOPRZYNACH TOPRZYNY 27, 11-220 GÓROWO IŁAWECKIE
4 ŚWIETLICA W KAMIŃSKU UL. OBROŃCÓW WESTERPLATTE 1A, 11-220 KAMIŃSK

ZASADY ODBIORU TABLETEK Z JODKIEM POTASU W PUNKTACH DYSTRYBUCYJNYCH NA TERENIE GMINY (WYŁĄCZNIE PO URUCHOMIENIU WW. PROCEDURY).

 1. Do punktu dystrybucyjnego należy zgłosić się z aktualnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).
 2. Wydawanie tabletek z jodkiem potasu następuje wyłącznie osobom dorosłym do 60 roku życia. Możliwy jest odbiór przez osobę starszą dla kilkorga członków rodziny po złożeniu odpowiedniego oświadczenia.
 3. W pierwszej kolejności wydawanie preparatów następuje osobom zameldowanym w gminie Górowo Iławeckie.
 4. Każdy może otrzymać przydziałową dawkę jodku potasu tylko raz, z zastrzeżeniem, iż jedna osoba może otrzymać dowolną ilość tabletek dla członków rodziny (po udokumentowaniu ilości członków rodziny poprzez złożenie oświadczenia  pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
 5. Osobom wydającym tabletki nie wolno podawać ich do spożycia zainteresowanemu. Uprawnione są do sprawdzenia tożsamości danej osoby i wydania jej odpowiedniej ilości tabletek.
 6. Nie ma możliwości przyjęcia tabletki z jodkiem potasu na terenie punktu dystrybucyjnego. Należy to uczynić poza obiektem wydawania.
 7. Wydawanie preparatów jodowych będzie następowało zgodnie z kolejnością zgłoszenia się do punktu.
 8. Wszelkie próby destabilizacji wydawania preparatów rozwiązywać będą patrole Policji.

jodek

Ulotka informacyjna MSWiA cz. 1

 

Ulotka informacyjna MSWiA cz. 2

 

POWIAT BARTOSZYCKI
GMINA Miejska Bartoszyce
1 Bartoszycki Dom Kultury ul.Boh. Warszawy 11, 11-200 Bartoszyce
2 Zespół Szkolno -Przedszkolny Nr 1  ul. Nowowiejskiego 31, 11-200 Bartoszyce
3 Sala Gimanstyczna Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Mierosławskiego 1, 11-200 Bartoszyce
4 Miejska Biblioteka Publiczna ul.  Gen. Bema  23,11-200 Bartoszyce
5 Szkołą Podstawowa Nr 1 ul. Traugutta 23, 11-200 Bartoszyce
6 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr 2 ul. Słowackiego 1, 11-200 Bartoszyce
7 Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Wajdy 18, 11-200 Bartoszyce
8 Przedszkole Integracyjne Nr 4 ul. Gen. Bema 49, 11-200 Bartoszyce
9 Sala Gimanstyczna Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Gen. Bema 35, 11-200 Bartoszyce 
10 Mała Sala Gimnastyczna  Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Gen. Bema 35, 11-200 Bartoszyce 
11 Szkoła Podstawowa Nr 8 z UJN ul. Leśna 1, 11-200 Bartoszyce
GMINA Miejska Górowo Iławeckie
1 Szkola Podstawowa w Górowie Iławeckim  ul. Szkolna 4, GÓROWO IŁAWECKIE 
2 Szkoła Podstawowa  ul. Sikorskiego 22, GÓROWO IŁAWECKIE 
3 Stadion Miejski  ul. Sikorskiego  11, GÓROWO IŁAWECKIE
GMINA Wiejska Górowo Iławeckie
1 SZKOŁA PODSTAWOWA W KANDYTACH KANDYTY 77, 11-220 GÓROWO IŁAWECKIE
2 SZKOŁA PODSTAWOWA W KANDYTACH   FILIA W PIESZKOWIE PIESZKOWO 38, 11-220 GÓROWO IŁAWECKIE
3 SZKOŁA PODSTAWOWA W KANDYTACH  FILIA W TOPRZYNACH TOPRZYNY 27, 11-220 GÓROWO IŁAWECKIE
4 ŚWIETLICA W KAMIŃSKU UL. OBROŃCÓW WESTERPLATTE 1A, 11-220 KAMIŃSK
GMINA Sępopol
1 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu Al. Wojska Polskiego 8, 11-210 Sępopol
2 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępopolu ul. Lipowa 1A, 11-210 Sępopol
GMINA Bisztynek
1 Przychodnia MEDICUS Zaniewski Bilski ul. Kościuszki 5, 11-230 Bisztynek
2 Poradnia Rodzinna PRO FAMILIA Krajewski Radomski Sątopy - Samulewo 28/4, 11-230 Bisztynek
GMINA Wiejska Bartoszyce
1 Wiejski  Ośrodek Zdrowia  11-214 Galiny 17
2 Wiejski Ośrodek Zdrowia Bezledy Bezledy ; 11-200 Bartoszyce