Od 20 września obowiązują nowe przepisy, na podstawie których analizowane są wnioski o dotację w kwocie 3.000 zł. Zmiany mają wyeliminować luki, które pozwalały na składanie kilku próśb o wsparcie przez jedno gospodarstwo domowe. 

Warunkiem otrzymania jednorazowego dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł jest m.in. zgłoszenie węgla kamiennego jako paliwa zasilającego źródło ogrzewania budynku, dokonane najpóźniej do dnia 11 sierpnia 2022 roku.

Kto otrzyma dodatek węglowy?

Świadczenie to otrzymają tylko i wyłącznie osoby, które wykazały w deklaracji złożonej przez dniem 11 sierpnia, że głównym źródłem ogrzewania ich domostwa jest węgiel kamienny.

Dodatku węglowego nie dostaną osoby, które po 11 sierpnia br. zmieniły swoją deklarację do CEEB, podając inne główne źródło ogrzewania, np. kocioł na węgiel zamiast pieca gazowego.

Dodatek nie zostanie  wypłacony również tym, którzy złożyli deklaracje po terminie 11 sierpnia br.

 

Gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem przysługuje jeden dodatek węglowy.

W przypadku wątpliwości samorządy będą mogły zweryfikować stan faktyczny przez wywiad środowiskowy. Jeśli wnioskujący nie zgodzi się na niego, wniosek automatycznie zostanie odrzucony.

Dodatek węglowy ma charakter jednorazowy i wynosi 3.000 zł. Pieniądze trafią do właścicieli gospodarstw domowych sukcesywnie po otrzymaniu ich przez Gminę.

Znowelizowane zapisy ustawy wydłużyły także terminy rozpatrywania wniosków i wypłaty środków do 60 dni od daty złożenia wniosku o dodatek węglowy. Sam wniosek można składać do 30 listopada, a wnioski złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane. Wnioskodawca o przyznaniu dodatku węglowego zostaje poinformowany, zgodnie z zapisami ustawy, drogą mailową, o ile  adres poczty elektronicznej podał we wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

 

 

Jednocześnie informujemy, że można już składać wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych, gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

  • kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy,

albo

  • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej),

albo

  • kocioł olejowy.

Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych wynosi:

  • 3.000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo inny rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
  • 2.000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy;
  • 1.000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym;
  • 500 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy, zasilany skroplonym gazem LPG (za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej)

Wnioski można składać:

* elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP

* papierowo w Centrum Usług Społecznych w Górowie Iławeckim w godzinach: poniedziałek - piątek w godz.  7:00-15:00,

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w Centrum Usług Społecznych w Górowie Iławeckim pod numerem: +89 761 11 33

dodatek weglowy zmiany