wojmiany

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja p.n.

Organizacja turnieju o miecz Herkusa Monte w Kamińsku

współfinansowana  jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Realizacja operacji służy osiągnięciu celu: wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich.

Efektem przedsięwzięcia realizowanego przez Gminę Górowo Iławeckie  jest organizacja w Kamińsku turnieju rycerskiego, w którym wezmą udział członkowie grupy rekonstrukcyjnej „Chmurnicy – wojowie grodu Łekno”  specjalizujący się w odtwarzaniu pojedynków przy użyciu średniowiecznych narzędzi walki.

W związku z licznymi pytaniami informujemy iż szcegółowe informacje dot. wycinki drzew, tj. kiedy trzeba zgłosić zamiar wycinki A KIEDY MOŻNA WYCINAĆ BEZ ZGŁOSZENIA, kto musi uzyskać zezwolenie i jaka jest procedura,  dostępne są w zakładce URZĄD/WYCINKA DRZEW lub bezpośrednio pod linkiem: http://gorowoilaweckie.eu/urzad/wycinka-drzew

Poniżej infografika przygotowana na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie Ustawy o  ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1074).

 

wycinka po nowemu mm

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bartoszycach informuje, że w związku z wystąpieniem na terenie powiatu bartoszyckiego choroby zakaźnej wymienionej w punkcie 12 załącznika nr 2 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt - afrykańskiego pomoru świń u dzików - gmina Bartoszyce oraz gmina Górowo Iławeckie zostały określone jako teren ochronny oznakowany. W związku z tym osoby ubijające świnie na użytek własny na tym terenie zobowiązane są do zgłaszani badającym lekarzom weterynarii ubite sztuki do badania przed i poubojowego.

W związku z licznymi pytaniami, inforujemy iż harmonogram odbioru odpadów można znaleźć w górnym menu zakładka: 'urząd/odbiór odpadów komunalnych' lub pobrać bezposrednio z poniższego linku: HARMONOGRAM 2018

qurier 2017 naglowek 1200x420

Dzieci z Lipnik wzięły udział w akcji „Qurier Świętego Mikołaja Fundacji Przyjaciółka”. Warunkiem wzięcia udziału w akcji było wcześniejsze zgłoszenie grupy dzieci w odpowiedniej formie pisemnej i elektronicznej. Dzieci napisały listy do Św. Mikołaja z prośbą o wymarzony upominek. Wszystkie dzieci zostały uszczęśliwione przepięknymi prezentami.