Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim Pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Kamińsku oraz osobom i organizacjom działającym na terenie Gminy Górowo Iławeckie w obszarze pomocy społecznej.
Życzymy, aby każdy dzień pracy przynosił poczucie zadowolenia
i satysfakcji oraz był inspiracją do coraz lepszych rozwiązań
w pracy na rzecz drugiego człowieka.
 
pracow soc