Informacja

Szanowni Państwo, z uwagi na nieprawdziwe informacje, jakie docierają do Was w związku z projektem uchwały w sprawie przekształcenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim w Centrum Usług Społecznych w Górowie Iławeckim informuję, co następuje:

  • Przekształcenie GOPS w Centrum Usług Społecznych ma charakter głównie instytucjonalny, tj. rozszerza się zakres działania Ośrodka. Wszelkie działania, podejmowane dotychczas przez GOPS będą w dalszym ciągu, również po przekształceniu placówki w Centrum Usług Społecznych, realizowane
    w niezmienionym zakresie.
  • Wszelkie świadczenia będą realizowane bez zmian, w terminach określonych
    w obowiązujących decyzjach.
  • Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stają się pracownikami Centrum Usług Społecznych w Górowie Iławeckim.

Centrum usług społecznych ma być miejscem, w którym mieszkańcy – wszyscy, i sprawni,
i niepełnosprawni, starsi, rodziny wielodzietne – otrzymają kompleksowe wsparcie w razie potrzeby. Nowa formuła realizacji usług społecznych  stworzy szerokie możliwość rozwoju: tworzenia indywidualnych projektów i programów socjalnych kierowanych do wybranej grupy społecznej; rozwój usług opiekuńczych, tworzenie wolontariatu skierowanego głównie do seniorów naszej gminy i wiele innych.

Nowa struktura pozwoli także w przyszłości, na tworzenie oraz skoordynowane i efektywne zarządzanie Klubami „Senior +”, z których pierwszy powstaje właśnie w Kandytach. Dzięki czemu na tworzenie w/w podmiotów wsparcia w innych miejscowościach gminy będzie można uzyskać  dofinansowanie z budżetu państwa, w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025.

/-/ Bożena Olszewska-Świtaj

wójt gminy

gops cus