Od 1 stycznia 2020 r. segregacja odpadów stała się obowiązkiem ustawowym - nie wyborem. Przypominamy mieszkańcom, że znowelizowana w lipcu b.r. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na właścicieli nieruchomości w całym kraju obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie utrzymania czystości (art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy).

Worki do segregacji każdy mieszkaniec otrzymuje w dniu odbioru odpadów od firmy je odbierającej (w ilości takiej samej jak ilość worków oddanych). W przypadku braku worków można je otrzymać w Urzędzie Gminy pok. nr 5 i 9.

Od 1 stycznia 2020 r. wszyscy mieszkańcy Gminy Górowo Iławeckie będą zobligowani do segregacji śmieci. Jeśli odbiorca odpadów stwierdzi, że odpady są zbierane w sposób niewłaściwy, zgodnie z ustawą, Urząd będzie musiał naliczyć karę będącą krotnością stawki podstawowej.

Ulotka jak segregować odpady: POBIERZ

Aktualny harmonogram odbioru odpadów: POBIERZ

Więcej o odpadach na naszej stronie: https://gorowoilaweckie.eu/urzad/odbior-odpadow-komunalnych

obowiazkowa segregacja m

 

Wesołych Świąt!  ВЕСЕЛИХ СВЯТ!

Zdrowych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku życzą Wójt i Rada Gminy Górowo Iławeckie

 

 

Jeśli film się nie wyświetla, kliknięcie w poniższy obrazek spowoduje odtwoarzenie filmu na platformie youtube

 wesolych swiat yt

 

 

W tegoroczej edycji akcji Qurier Św.Mikołaja, pod czujnym okiem rodziców i opiekunów, 58 podopiecznych świetlicy wiejskiej w Kandytach opisywało w listach swoje największe marzenia. 15 grudnia 2019 r. nasza świetlica wypełniła się dziećmi, rodzicami, opiekunami i zaproszonymi gośćmi. Przedstawienie o przygodach Czarodzieja i jego Przyjaciół, przygotowane przez uczestników akcji, zrobiło ogromne wrażenie na zebranych. Wspólnie zaśpiewaliśmy zimowy przebój „Hu hu ha nasza zima zła”, a „gwiazdą” wydarzenia był oczywiście Św.Mikołaj, który wręczył prezenty wszystkim dzieciom. Uśmiechom i okrzykom radości nie było końca. Dziękujemy Fundacji Polki Mogą Wszystko za możliwość uczestniczenia w tak wyjątkowym projekcie.

Załatw sprawy urzędowe
bez wychodzenia z domu
Zapraszamy na stronę internetową:
https://e.uggorowo.pl

Na platformie e-Usługi mieszkańcy mogą załatwiać sprawy urzędowe drogą elektroniczną, m.in. przesyłać pisma, składać deklaracje oraz sprawdzać historię i stan swoich zobowiązań (podatkowych oraz za odbiór odpadów komunalnych).

Na ww. stronie można bezpiecznie, wygodnie i szybko realizować swoje płatności (podatki i opłaty, w tym za odbiór odpadów komunalnych) na rzecz Gminy Górowo Iławeckie. Wszystkie dane do przelewu wypełniane są automatycznie.
Posiadasz profil zaufany ePUAP?

Jeśli tak - po zalogowaniu się na ww. stronie profilem zaufanym ePUAP możesz od razu korzystać ze wszystkich funkcjonalności platformy e-Usługi.
Jeśli nie - po rejestracji na ww. stronie konieczna będzie jednorazowa wizyta w Urzędzie Gminy w Górowie Iławeckim (pokój nr 18) z dowodem osobistym w celu potwierdzenia tożsamości. Po tej czynności będzie możliwe pełne korzystanie z platformy e-Usług.

Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Górowie Iławeckim (pokój nr 18, tel. 89 761 07 88).

e usługi plakat

BDO grafika 1

Co to jest Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)?

BDO jest narzędziem, które umożliwi skuteczną kontrolę rynku gospodarki odpadami, przyczyniając się tym samym do efektywniejszego wspierania organów inspekcji ochrony środowiska w walce z nieprawidłowościami występującymi w tym sektorze.

Integralną częścią BDO jest Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty
w opakowaniach i gospodarujących odpadami, który został uruchomiony 24 stycznia 2018 r.

Od 1 stycznia 2020 r. uruchomione zostaną kolejne moduły systemu tj. moduł ewidencji
i moduł sprawozdawczości realizowane przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Ministerstwem Środowiska.

Obowiązek rejestracji

Obowiązkiem rejestracji w Rejestrze-BDO objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, ale również wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. W niektórych przypadkach może to dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych. Mogą to być np. salony kosmetyczne, gabinety stomatologiczne, firmy budowlane, zakłady mechaniki samochodowej, czy podmioty wytwarzające odpady niebezpieczne.

Kto nie musi się rejestrować?

Nie wszyscy przedsiębiorcy wytwarzający odpady podlegają obowiązkowi wpisu do
Rejestru-BDO. Obowiązek rejestracji nie dotyczy firm, które zlecają wykonanie usługi innemu podmiotowi, gdyż w wyniku zleconej usługi nie będą wytwórcą odpadów.

Na przykład, jeśli w danym przedsiębiorstwie wymieniane są świetlówki, a usługa jest wykonywana przez inną firmę w ramach umowy, to zgodnie z ustawą o odpadach wytwórcą odpadów powstałych w wyniku świadczenia danej usługi będzie podmiot, który świadczy tę usługę (chyba że umowa stanowi inaczej).

Dlatego warto zwracać uwagę na zapisy w umowie, dzięki którym można zastrzec, że to właśnie firma świadcząca usługę odpowiada za odpady. W takim przypadku firma prowadząca działalność biurową nie musi się rejestrować w BDO, jeśli oczywiście nie wytwarza innych niż komunalne rodzajów odpadów.

Dodatkowo podmiotami zwolnionymi z obowiązku rejestracji są:

  • osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystuje odpady na potrzeby własne
  • podmioty władające powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe do: uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu lub uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz
  • podmioty, w których prowadzi się nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak np. leki i opakowania po nich,
  • transportujący wytworzone przez siebie odpady
  • wytwórca odpadów będący rolnikiem gospodarującym na powierzchni poniżej 75 ha

BDO grafika 3

Korzyści z BDO

  • Umożliwienie kompleksowego gromadzenia i zarządzania informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami;
  • Zwiększenie kontroli nad krajową gospodarką odpadami i zapewnienie monitoringu przepływu strumieni odpadów;
  • Optymalizacja procesu ewidencji i sprawozdawczości z prowadzonej gospodarki odpadami;
  • Wyeliminowanie nieuczciwej konkurencji przez zmniejszenie liczby podmiotów działających w szarej strefie w sektorze gospodarki odpadami.

Co z podmiotami, które nie dokonają wpisu do Rejestru-BDO?

Takie podmioty mogą liczyć się z poważnymi ograniczeniami w funkcjonowaniu, ponieważ od 1 stycznia 2020 roku, jeżeli podmiot wytworzy odpady i nie będzie zarejestrowany, nie będzie mógł przekazać tych odpadów np. odbierającemu. Nie będzie miał również możliwości wystawienia elektronicznej karty przekazania odpadów a papierowa karta, która funkcjonuje obecnie nie będzie już dostępna. Firma transportująca nie będzie mogła w związku z tym odebrać od podmiotu odpadów. Dlatego ważne jest aby zarejestrować się do końca 2019 roku.

Wejdź na stronę www.bdo.mos.gov.pl i dowiedz się więcej.