Lokalna Grupa Działania  "Warmiński Zakątek" ogłasza otwarty nabór wniosków w ramach PROW 2014-2020 na operację własną i smart villge.

 

Poniżej linki do strony LGD, na której znajdują się wszelkie informacje o konkursach.

 

1. Opracowanie „koncepcji inteligentnych wsi” (smart village) - LINK

2. Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych z wyłączeniem targowisk  - LINK

 

 

 lgd konkursy prow