30 czerwca 2022 roku upływa czas na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Obowiązek ten dotyczy właścicieli lub zarządców budynków i lokali – zarówno mieszkalnych, jak i niemieszkalnych – w których znajduje się źródło ciepła. Tym, którzy zaniedbają sprawę, grozi kara w wysokości nawet 5 tys. złotych.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) została uruchomiona 1 lipca 2021 roku przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Jej celem jest zebranie kluczowych informacji na temat źródeł ogrzewania w budynkach, co pomoże m.in. w działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce.

Czas na złożenie deklaracji do CEEB ustalono na 12 miesięcy, co oznacza, że termin upływa 30 czerwca 2022 roku. W przypadku instalacji nowego źródła ciepła, np. gdy wymieniamy przestarzały kocioł, deklarację musimy złożyć do 14 dni od jego uruchomienia.

W przypadku niezłożenia deklaracji pomimo obowiązku przewidziano kary. Na początek grozi nam grzywna w wysokości do 500 złotych. Jeśli sprawa trafi do sądu, za zaniedbanie zapłacić można nawet 5 tys. złotych.

Kogo dotyczy obowiązek złożenia deklaracji?

Deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków muszą złożyć właściciele lub zarządcy budynków i lokali, mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła. Obowiązek ten dotyczy więc nie tylko domostw, ale także takich obiektów, jak np. altany z odrębnym źródłem ciepła.

Co ważne, obowiązek dotyczy właścicieli lub zarządców, niezależnie od tego, czy sami korzystają z budynku, czy wynajmują go komuś innemu. Fakt wynajęcia lokalu nie prowadzi do przeniesienia obowiązku złożenia deklaracji na najemcę.

W przypadku lokali w zabudowie wielolokalowej ze wspólnym źródłem ogrzewania, za złożenie deklaracji odpowiada zarządca budynku, np. w ramach spółdzielni mieszkaniowej. Właściciele indywidualnych lokali muszą jednak złożyć deklarację, jeśli w ich lokalu zainstalowano dodatkowe źródło ciepła, np. kominek.

Jak złożyć deklarację?

Najwygodniejszym sposobem na złożenie deklaracji jest skorzystanie ze specjalnej platformy internetowej https://ceeb.gov.pl . Wniosek można wypełnić i wysłać bez wychodzenia z domu, logując się poprzez Profil Zaufany, e-dowód lub za pośrednictwem internetowego konta bankowego.

Drugi sposób to złożenie papierowego egzemplarza w urzędzie gminy. Można to zrobić osobiście lub drogą pocztową.  Wzór deklaracji do pobrania [.pdf]

centrana ewidencja