W czwartek 30.03.2017 r. od godz. 9.00 – 11.00 w urzędzie Gminy Górowo Iławeckie (ul. Kościuszki 17) odbędzie się spotkanie informacyjne z LGD Warmiński Zakątek dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na:
- zakładanie działalności gospodarczej - START UP - 700 000 złotych,
- zakładanie działalności gospodarczej - START UP ( wsparcie kierowane wyłącznie do
Wnioskodawców zaliczanych do grupy defaworyzowanej określonej w LSR) - 250 000 złotych,
- rozwijanie działalności gospodarczej - 886 837 złotych,
- tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego - 800 000 złotych,
- tworzenie sieci podmiotów prowadzących działalność na obszarze objętym LSR - 80 000 złotych,
- rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury - 1 200 000 złotych,
- zachowanie dziedzictwa lokalnego - 500 000 złotych.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!

 
info

 

pop bezp

 

Gmina Górowo Iławeckie realizuje projekt p.n.

Poprawa bezpieczeństwa Warmii i Mazur
poprzez zakup specjalistycznego sprzętu
dla plutonu ratowniczego
w powiecie bartoszyckim

dofinansowany z Funduszy Europejskich
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Celem projektu jest zabezpieczenie Warmii i Mazur przed wystąpieniem i skutkami klęsk żywiołowych i katastrof ekologicznych.

W efekcie realizacji projektu zakupiony zostanie samochód ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem na potrzeby OSP Kamińsk  (1 szt.) oraz 7 kompletów sprzętu (system nawigacji satelitarnej GPS) odpowiednio dla OSP w: Kamińsku, Grotowie, Janikowie, Kandytach, Pieszkowie, Toprzynach i Górowie Iławeckim.

Wartość projektu – 800.000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich – 680.000,00 PLN

Nabór wniosków ogłoszony!!!

lgd logoLokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek" z dniem 7 kwietnia 2017 r. ogłosiła nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji w ramach LSR 2014 - 2020 objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków: od 24 kwietnia do 9 maja 2017 roku.

Ogłoszony nabór dotyczy następujących konkursów:

  1. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR START UP;
  2. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR START UP (dedykowany jest wyłącznie do Wnioskodawców zaliczanych do grupy defaworyzowanej);
  3. ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ;
  4. INKUBATORY PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO;
  5. TWORZENIE SIECI PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR;
  6. ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY;
  7. ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO.

Miejsce składania wniosków: siedziba Lokalnej Grupy Działania "Warmiński Zakątek", ul. Grunwaldzka 6 11-040 Dobre Miasto.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej LGD "Warmiński Zakątek": www.warminskizakatek.com.pl, zakładka PROW 2014 - 2020/Konkursy w ramach LSR http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=lsr/lsr

oraz w Biurze LGD "Warmiński Zakątek" ul. Grunwaldzka 6 11-040 Dobre Miasto.

Konsultacje projektów: WYŁĄCZNIE PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU TERMINU Z DORADCĄ.

Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek" ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 - 2020