Dodatkowy nabór wniosków:

uprzejmie informujemy, że do 31.05.2020 trwa dodatkowy nabór wniosków o przyznanie dotacji celowych w ramach zadań objętych dofinansowaniem z budżetu gminy:

 

1. Częściowe pokrycie kosztów wymiany starych pieców węglowych na nowe ekologiczne. Szczegółowe informacje: POBIERZ [.pdf]

 

2. Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest, budowy przydomowych oczyszczalni, własnych ujęć wody. Szczegółowe informacje: POBIERZ [.pdf]

 

5 klasa