Do załatwienia spraw urzędowych przez Internet można skorzystać z profilu zaufanego. Jeśli nie posiadają Państwo jeszcze profilu zaufanego, poniżej znajduje się instrukcja, jak założyć profil:

Jeśli posiadają już Państwo profil zaufany i chcą zacząć załatwiać urzędowe sprawy online, prosimy wejść na stronę www.gov.pl. Znajdują się tam wszystkie dostępne e-usługi pogrupowane w kategorie (można też skorzystać z wyszukiwarki).

Oto kilka przykładów:

1) Wyślij pismo ogólne,
2) Zgłoś urodzenie dziecka,
3) Uzyskaj dowód osobisty,
4) Skorzystaj z Rejestru Danych Kontaktowych (RDK),
5) Zamelduj się na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące,
6) Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego.

 

Jeśli są Państwo lub w obecnym czasie planują zostać przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą należy pamiętać, że wszystkie sprawy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej można załatwić przez Internet przy użyciu darmowego Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Więcej informacji dostępnych pod adresem:

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG.CMS.ENGINE/?D;9afde6cc-3bc3-4533-8d8b-1164d445bbef