Fundacja na Rzecz Zdrowia w Bartoszycach

zaprasza:

 1. Panie zamieszkujące powiat bartoszycki w wieku powyżej 30 lat na bezpłatne badania USG piersi
 2. Panów zamieszkujących powiat bartoszycki w wieku powyżej 50 lat na bezpłatne badania USG jamy brzusznej w kierunku tętniaka.

Rejestracja odbywać się będzie w dniach 10-11.08.2017r. od godz. 12:00 do godz. 14:30

 • telefonicznie 89 6752315
 • lub osobiście w Biurze Fundacji przy ul Wyszyńskiego 11 pokój A18 (Szpital) w Bartoszycach.

O wykonaniu badania decyduje kolejność zgłoszeń

Liczba miejsc ograniczona  

 

usg

Podczas upałów gdy temperatura powietrza przekracza 30 °C nasila się ryzyko udaru cieplnego i przegrzania organizmu. Z tego powodu należy otoczyć szczególną opieką dzieci, osoby starsze i chore. Stosowanie poniższych zasad pozwoli uniknąć udaru cieplnego lub przegrzania organizmu.          

PRZYSTOSOWANIE DOMU LUB MIESZKANIA

 • utrzymujemy temperaturę powietrza w pomieszczeniach do 32°C w dzień i do 24°C w nocy
 • odsłaniamy i otwieramy okna w nocy i wcześnie rano, gdy na zewnątrz temperatura powietrza jest niższa
 • zasłaniamy okna zasłonami lub żaluzjami, również w klimatyzowanych pomieszczeniach
 • wyłączamy w miarę możliwości sztuczne oświetlenie i urządzenia elektryczne

UNIKANIE UPAŁU

 • przebywamy w najchłodniejszych pomieszczeniach w domu
 • unikamy forsownego wysiłku fizycznego
 • unikamy wychodzenia na zewnątrz w czasie największych upałów, w szczególności między godziną 10:00 a 15:00;
 • nigdy nie należy zostawiać dzieci ani zwierząt w samochodach, nawet na chwilę

CHŁODZENIE I NAWADNIANIE ORGANIZMU

 • stosujemy chłodne okłady na ciało (prysznic, kąpiel)
 • nosimy jasne, lekkie, luźne, bawełniane lub lniane ubrania oraz nakrycia głowy, okulary przeciwsłoneczne z filtrem UV i wygodne, przewiewne obuwie
 • pijemy duże ilości wody, 2-3 litry dziennie
 • unikamy spożywania napojów alkoholowych
 • spożywamy chłodne, lekko solone potrawy oraz owoce i warzywa o wysokiej zawartości potasu (pomidory, pomarańcze, sałaty, ogórki, marchew)
 • przechowujemy żywności, szczególnie łatwo psującą się, w warunkach chłodniczych

KORZYSTANIE Z KĄPIELI W PROMIENIACH SŁONECZNYCH

 • należy zachować umiar w przebywaniu na słońcu
 • stosujemy kosmetyki z wysokim filtrem UV

UDZIELANIE POMOCY

 • jeśli w Twoim otoczeniu mieszkają osoby w podeszłym wieku, chore lub samotne - odwiedzaj je i w razie potrzeby udziel pomocy
 • leki przechowujemy w temperaturze poniżej 25°C lub w lodówce (należy zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu)
 • w przypadku wystąpienia objawów, takich jak: zawroty głowy, nudności, przyspieszona akcja serca lub stan podgorączkowy, należy natychmiast udać się do chłodnego miejsca, zwilżyć twarz, ręce i nogi, a następnie zwrócić się o pomoc do najbliższego punktu opieki medycznej
 • do osoby, która majaczy, ma drgawki, gorącą i suchą skórę, traci przytomność, niezwłocznie należy wezwać lekarza lub pogotowie ratunkowe
 • podczas oczekiwania na przybycie lekarza lub pogotowia należy: przenieść osobę w chłodniejsze miejsce; ułożyć na plecach z nogami i miednicą uniesionymi wyżej niż tułów; obniżać temperaturę ciała poprzez: przyłożenie zimnych okładów w okolice szyi, pach i pachwin, nieprzerwane wachlowanie, spryskiwanie skóry wodą o temperaturze 25-30 °C, nie należy podawać żadnych leków
 • osobę, która straciła przytomność należy ułożyć na boku.

ZAS BEZP UPAL

Justyna Kowalkowska

PSSE Bartoszyce

 

INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem Nr WG.0050.43.2017r. z dnia

6 czerwca 2017r. Wójta Gminy Górowo Iławeckie

dnia 16 czerwca 2017r. (piątek) Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

będzie nieczynny

w zamian za święto przypadające w dniu 11 listopada 2017r. (sobota).

W przypadkach losowych (pochówek) można się kontaktować pod nr. telefonu 603105749.

/-/ Bożena Olszewska-Świtaj

Wójt Gminy Górowo Iławeckie

drzewoOd 17 czerwca obowiązują zmienione zasady wycinki drzew na posesjach prywatnych. Gminy mają obecnie   trzy tygodnie na oględziny działki. Zmienione zostały także wymiarów drzew, które będzie można usunąć bez zezwolenia.

O zwolnieniu z obowiązku uzyskania zezwolenia zadecyduje obwód pnia na wysokości 5 cm

Ustawa wprowadza zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

1) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

2) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

3) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Szczególne regulacje dla drzew usuwanych z prywatnych posesji

Takie same parametry będą obowiązywać w przypadku drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jeśli natomiast obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:

1) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

2) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

3) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,

i drzewo rośnie na nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej i jest usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, to należy chęć usunięcia drzewa zgłosić do odpowiedniego organu (wójta, burmistrza, prezydenta miasta).

Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia gminny urzędnik dokona oględzin w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa, obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

a) posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni,

b) nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.

Po dokonaniu oględzin trzeba będzie odczekać 14 dni - w takim bowiem terminie organ może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. W praktyce termin ten będzie nieco dłuższy - bowiem 14 dni to czas na wydanie decyzji, do którego doliczyć trzeba jeszcze czas na jej doręczenie. Przepisy wyraźnie określają, że za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej albo dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.

Nie zawsze jednak konieczne będzie odczekanie z usunięciem drzewa do końca ww. terminu. Nowelizacja wprowadza bowiem możliwość wydania przed upływem 14-dniowego terminu zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.

Nowelizacja wprowadza jeszcze jeden ważny termin - po dokonaniu zgłoszenia nie można za długo zwlekać z usunięciem drzewa. W przypadku bowiem nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od oględzin przeprowadzonych przez gminnego urzędnika konieczne będzie nowe zgłoszenie i cała procedura zostaje uruchomiona na nowo.

Kiedy gmina może wnieść sprzeciw?

Organ może wnieść sprzeciw w przypadku lokalizacji drzewa:

a) na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,

b) na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

c) na terenach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie przyrody,

d) spełnienia przez drzewo kryteriów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 3 u.o.o.p. (uznanie za pomnik przyrody).

Kiedy gmina musi wnieść sprzeciw?

Organ wnosi sprzeciw:

a) jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie;

b) w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia (gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w przepisach, organ nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni).

Zwolnienie z opłaty za usunięcie drzewa pewne dopiero po upływie 5 lat

Nowe przepisy mają ograniczyć usuwanie drzew na cele budowy związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Opłaty

Nowelizacja przewiduje wydanie przez ministra środowiska rozporządzenia określającego wysokość stawek opłat dla poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew lub krzewów w zależności od obwodu pnia drzewa lub powierzchni krzewu. Do czasu wydania tego rozporządzenia do ustalania opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu stosowane będą stawki maksymalne (określone w ustawie o ochronie przyrody).

W związku z organizowanym przez W-MIR, bezpłatnym szkoleniem dla rolników nt „Szacowanie szkód łowieckich spowodowanych przez zwierzynę łowną”.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu, które odbędzie 27 czerwca 2017 roku, o godz. 10.00 (rejestracja uczestników o 9.30) w sali internatu Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim, ul. Szkolna 6.

Celem szkolenia jest nabycie i rozwinięcie umiejętności oraz niezbędnej wiedzy z zakresu prawnych aspektów mediacji i metod szacowania szkód łowieckich, a w szczególności rozwiązywania występujących w procesie szacowania szkód sporów.

Nabyte uprawnienia pozwolą Państwu uczestniczyć w Komisji podczas szacowania szkód.

Zgłoszeń można dokonać w tut. Urzędzie Gminy pok.9, tel. 89 761 11 43, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rolniczej  pod numerem tel. 89 762 02 55;  e-mail
na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy.

Termin
zgłoszeń mija 26.06.2017 roku.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Przewidziany jest także posiłek.

dzik blog