dofinansowania  

Ogłoszenie o naborze wniosków [pobierz - format pdf]

  • Uchwała nr IX/75/11 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej [pobierz - format pdf]
  • Uchwała nr XXXVI/307/14 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 31 stycznia 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej [pobierz - format pdf]
  • Uchwała nr V/39/15 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej [pobierz - format pdf]
  • Uchwała nr XXX/260/17 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 6 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej [pobierz - format pdf]
  • Uchwała nr XXIV/202/2020 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej  [pobierz - format pdf]
  • Uchwała nr XXV/208/2020 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej [pobierz - format pdf]

Wykaz wymaganych dokumentów [pobierz - format doc]

Wzór wniosku o dofinansowanie [pobierz - format doc]

Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego [pobierz - format doc]

Wzór sprawozdania końcowego [pobierz - format doc]


Dofinansowanie do wymiany pieców węglowych
 

Ogłoszenie o naborze wniosków [pobierz - format pdf]

Uchwała Nr XXXVI/314/18 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Górowo Iławeckie na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony powietrza [pobierz - format pdf]

Uchwała nr XXXVII/322/18 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 22 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Górowo Iławeckie na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony powietrza [pobierz - format pdf]

Wykaz załączników:
- wzór umowy [pobierz - format docx]
- wzór wniosku o udzielenie dotacji [pobierz - format docx]
- zgoda współwłaścicieli/użytkowników wieczystych nieruchomości na realizację zadania [pobierz - format docx]
- oświadczenie o posiadaniu pieca nie spełniającego standardów 5 klasy (wg. normy pn-en 303-5:2012) [pobierz - format doc]
- rozliczenie dotacji celowej zgodnie z umową o dofinansowanie przedsięwzięcia [pobierz - format docx]