Informujemy, że LGD Warmiński Zakątek ogłosiło nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 - 2020 realizowanej  w ramach poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w terminie od 5 do 20 listopada 2018 roku na:

 

  1. Wzmocnienie Kapitału Społecznego: Poprawa Funkcjonalności Lokalnych Centrów Animacji (szczegóły pod linkiem: http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=aktualnosci/artykul_nowa_baza&cat=9&art=490)

 

  1. Działania na rzecz ochrony środowiska i zmian klimatycznych (szczegóły pod linkiem: http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=aktualnosci/artykul_nowa_baza&cat=9&art=491)

 

logotypy PROW

9.11.2018 r. Uroczyste Obchody Jubileuszu 100 Lat Niepodległej Polski w SP w Kandytach

min plakat 100lat

susza 600.jpegKomisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych informuje, że osoby które złożyły wnioski o oszacowanie zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy, mogą odbierać w Urzędzie Gminy pok. nr 9 lub Sala Posiedzeń (pok. nr 2, drugie drzwi).

Uwaga:

  • protokoły muszą być podpisane przez rolnika, dlatego należy odbierać je osobiście,
  • prosimy o niezwłoczny odbiór protokołów z uwagi na konieczność przedłożenia przez Państwa Wniosków o wypłatę środków finansowych do ARIMR do końca października br.
  • wszystkie protokoły kwalifikują się do wypłat (protokoły powyżej 30% kwalifikują się do wypłat z pomocy publicznej, protokoły poniżej 30 % - wypłaty z pomocy de minimis do danej uprawy w której straty przekroczyły 30%)

Poniżej zamieszczamy treść ugody sądowej zawartej przed Sądem Okręgowym w Olsztynie w sprawie I Ns 273/18 w dniu 10 października 2018 r. z wniosku Bożeny Olszewskiej-Świtaj z udziałem Lecha Hermanowicza:

I. Uczestnik Lech Hermanowicz oświadcza, iż zamieszczone w jego ulotce wyborczej w rubryce „Program wyborczy” informacje o:

  • polityce kadrowej opartej na zatrudnianiu w gminie osób na podstawie układów i znajomości,
  • nierównym traktowaniu mieszkańców,
  • wadliwej gospodarce finansowej i nieuzasadnionym zadłużaniu gminy,
  • wadliwym rozliczaniu źle wykonanych inwestycji,
  • utraconych dotacjach i nadużyciach finansowych,

są nieprawdziwe i przeprasza za ich rozpowszechnienie obecną Wójt Gminy Bożenę Olszewską-Świtaj

II. Uczestnik Lech Hermanowicz i wnioskodawczym Bożena Olszewska-Świtaj zgodnie oświadczają, iż miesięczne wynagrodzenie wnioskodawczym na stanowisku Wójta Gminy wynosi 10,180 zł brutto, a nie 16,000 zł brutto.

III. Uczestnik Lech Hermanowicz zobowiązuje się zamieścić na swój koszt i swoim staraniem treść niniejszej ugody w zakresie pkt. I i II, w rubryce „Komentarze” na stronie http://gorowoilaweckie.wm.pl w terminie 4$ godzin od podpisania ugody oraz w gazecie „Goniec Bartoszycki” w terminie do 19 października 2018 r. na pierwszej stronie czcionką kroju Times New Roman rozmiar 14

IV. Strony zgodnie oświadczają, iż powyższa ugoda likwiduje pomiędzy nimi wszelkie wzajemne roszczenia i zobowiązania z tytułu żądań objętych wnioskiem w niniejszej sprawie.