DW 512 Bartoszyce - PIeniężno

W tygodniu od 17.02.2020 do 21.02.2020 będą występowały poniższe utrudnia w ruchu:

- obowiązuje objazd dla ruchu tranzytowego z zamknięciem odcinka Pieniężno – Górowo Iławeckie (objazd przez msc. Orneta i Lidzbark Warmiński), dopuszczony jest ruch lokalny jako dojazd do posesji.

- obowiązuję objazd dla ruchu tranzytowego z zamknięciem odcinka Górowo Iławeckie – Piasek (objazd przez msc. Bartoszyce i Lidzbark Warmiński dla pojazdów powyżej 3,5t, a dla pojazdów do 3,5t od Piaska przez Piaseczno), dopuszczony jest ruch lokalny jako dojazd do posesji.

- od 13.01.2020 - zamknięcie całkowite odcinka od km 19+100 do km 20+500 ( Worławki - Wągniki) – rozbiórka nawierzchni, i roboty ziemne – dojazd do Górowa Iławeckiego objazdem przez Żołędnik (bezpośredni wyjazd z osiedla w msc. Wągniki na DW512 zamknięty, należy kierować się w stronę Żołędnika).

- 18-21.02.2020 - zamknięcie całkowite odcinka od km 07+800 do km 09+800 ( Pełty - Pluty), wykonanie dużego przepustu -prace potrwają przynajmniej 3 tygodnie

- 17-21.02.2020 połówkowe zamknięcie jezdni w msc. Zięby – budowa kanalizacji deszczowej.

- odcinek z Górowa Iławeckiego do Worławek – dojazd od strony Górowa z utrudnieniami przy wykonywaniu rowów.

- obowiązuje całkowite zamknięcie odcinka drogi od km 29+900 do km 36+000 (rozebrany most nad rzeką Elma w km 33+200)– dojazd do msc. Wiewiórki i Deksyty objazdem.

 

 

W tygodniu od 10.02.2020 do 14.02.2020 będą występowały poniższe utrudnia w ruchu:

- obowiązuje objazd dla ruchu tranzytowego z zamknięciem odcinka Pieniężno – Górowo Iławeckie (objazd przez msc. Orneta i Lidzbark Warmiński), dopuszczony jest ruch lokalny jako dojazd do posesji.

-  obowiązuję objazd dla ruchu tranzytowego z zamknięciem odcinka  Górowo Iławeckie – Piasek  (objazd przez msc. Bartoszyce i Lidzbark Warmiński dla pojazdów powyżej 3,5t, a dla pojazdów do 3,5t od Piaska przez Piaseczno), dopuszczony jest ruch lokalny jako dojazd do posesji.

- od 13.01.2020 - zamknięcie całkowite odcinka od km 19+100 do km 20+500 ( Worławki - Wągniki) – rozbiórka  nawierzchni, i roboty ziemne – dojazd do Górowa Iławeckiego objazdem przez Żołędnik (bezpośredni wyjazd z osiedla w msc. Wągniki na DW512 zamknięty, należy kierować się w stronę Żołędnika).

- 10-14.02.2020 - zamknięcie całkowite odcinka od km 07+800 do km 09+800 ( Pełty - Pluty), wykonanie przepustu.

- 10-14.02.2020 połówkowe zamknięcie jezdni w msc. Zięby – budowa kanalizacji deszczowej.

- odcinek z Górowa Iławeckiego do Worławek – dojazd od strony Górowa z utrudnieniami przy wykonywaniu rowów.

- obowiązuje całkowite zamknięcie odcinka drogi od km 29+900 do km 36+000 (rozebrany most nad rzeką Elma w km 33+200)– dojazd do msc. Wiewiórki i Deksyty objazdem.

W tygodniu od 20.01.2020 do 24.01.2020 będą występowały poniższe utrudnia w ruchu:

 • obowiązuje objazd dla ruchu tranzytowego z zamknięciem odcinka Pieniężno – Górowo Iławeckie (objazd przez msc. Orneta i Lidzbark Warmiński), dopuszczony jest ruch lokalny jako dojazd do posesji.
 • obowiązuję objazd dla ruchu tranzytowego z zamknięciem odcinka  Górowo Iławeckie – Piasek  (objazd przez msc. Bartoszyce i Lidzbark Warmiński dla pojazdów powyżej 3,5t, a dla pojazdów do 3,5t od Piaska przez Piaseczno), dopuszczony jest ruch lokalny jako dojazd do posesji.
 • od 13.01.2020 - zamknięcie całkowite odcinka od km 19+800 do km 20+500 ( Worławki - Wągniki) – rozbiórka  nawierzchni, i roboty ziemne – dojazd do Górowa Iławeckiego objazdem przez Żołędnik (bezpośredni wyjazd z osiedla w msc. Wągniki na DW512 zamknięty, należy kierować się w stronę Żołędnika)
 • odcinek z Górowa Iławeckiego do Worławek – dojazd od strony Górowa z utrudnienia  wjazdu na poszczególne posesje przy przebudowie zjazdów
 • 20-24.01.2020 całkowite zamknięcie drogi pomiędzy miejscowościami  Łożnik -Pełty - wykonywanie robót związanych z przebudową przepustów
 • 20-24.01.2020 połówkowe zamknięcie jezdni w msc. Zięby – budowa kanalizacji deszczowej
 • obowiązuje całkowite zamknięcie odcinka drogi od km 29+900 do km 36+000 (rozebrany most nad rzeką Elma w km 33+200)– dojazd do msc. Wiewiórki i Deksyty objazdem
 • 20.01.2020 – zajęcie połówkowe jezdni w obrębie wiaduktu –roboty porządkowe po rozbiórce wiaduktu
 • 20-24.01.2020 - zajęcie połówkowe jezdni na odcinku Piasek – Bartoszyce – odwierty geologiczne

W tygodniu od 13.01.2020 do 17.01.2020 będą występowały poniższe utrudnia w ruchu:

 • obowiązuje objazd dla ruchu tranzytowego z zamknięciem odcinka Pieniężno – Górowo Iławeckie (objazd przez msc. Orneta i Lidzbark Warmiński), dopuszczony jest ruch lokalny jako dojazd do posesji. 
 • obowiązuje objazd dla ruchu tranzytowego z zamknięciem odcinka Górowo Iławeckie – Piasek (objazd przez msc. Bartoszyce i Lidzbark Warmiński dla pojazdów powyżej 3,5t, a dla pojazdów do 3,5t od Piaska przez Piaseczno), dopuszczony jest ruch lokalny jako dojazd do posesji.
 • od 13.01.2020 - zamknięcie całkowite odcinka od km 19+800 do km 20+500 ( Worławki - Wągniki) – rozbiórka nawierzchni, i roboty ziemne – dojazd do Górowa Iławeckiego objazdem przez Żołędnik – Babiak – Lidzbark Warmiński z uwagi na zamknięcie drogi powiatowej przy wylocie z Górowa na Babiak (rozbiórka wiaduktu)
 • odcinek z Górowa Iławeckiego do Worławek – dojazd od strony Górowa z utrudnienia wjazdu na poszczególne posesje przy przebudowie zjazdów
 • obowiązuje całkowite zamknięcie odcinka drogi od km 29+900 do km 36+000 (rozebrany most nad rzeką Elma w km 33+200)– dojazd do msc. Wiewiórki i Deksyty objazdem
 • 13-17.01.2020 całkowite zamknięcie drogi pomiędzy miejscowościami Łożnik -Pełty - wykonywanie robót związanych z przebudową przepustów
 • 8-17.01.2020 – Zamknięcie przejazdu w obrębie wiaduktu – dojazd do miejscowości Babiak zgodnie z objazdem przez Lidzbark Warmiński

 

W tygodniach od 21.12.2019 do 6.01.2020 będą występowały poniższe utrudnia w ruchu:

 • obowiązuje objazd dla ruchu tranzytowego z zamknięciem odcinka Pieniężno – Górowo Iławeckie (objazd przez msc. Orneta i Lidzbark Warmiński), dopuszczony jest ruch lokalny jako dojazd do posesji.
 • obowiązuję objazd dla ruchu tranzytowego z zamknięciem odcinka  Górowo Iławeckie – Piasek  (objazd przez msc. Bartoszyce i Lidzbark Warmiński dla pojazdów powyżej 3,5t, a dla pojazdów do 3,5t od Piaska przez Piaseczno), dopuszczony jest ruch lokalny jako dojazd do posesji.
 • odcinek od Górowa Iławeckiego  do  Worławek przejezdny dla ruchu lokalnego przez okres świąteczny do 6.01.2019
 • obowiązuje całkowite zamknięcie odcinka drogi od km 29+900 do km 36+000 (rozebrany most nad rzeką Elma w km 33+200)– dojazd do msc. Wiewiórki i Deksyty objazdem
 • odcinek od Górowa Iławeckiego  do  Piast Wielkich przejezdny dla ruchu lokalnego przez okres świąteczny do 6.01.2019
 • odcinki drogi pomiędzy miejscowościami Pluty-Pełty- Łożnik przejezdne dla ruchu lokalnego przez okres świąteczny do 6.01.2019
 • udrożniony przejazd w obrębie wiaduktu – dojazd do miejscowości Babiak - przejezdny dla ruchu lokalnego przez okres świąteczny do 6.01.2019 (nowo wybudowana obwodnica zostanie zamknięta dla ruchu po 15 dnia dzisiejszego)

 

W tygodniu od 7.01.2020 do 10.01.2020 będą występowały poniższe utrudnia w ruchu:

- obowiązuje objazd dla ruchu tranzytowego z zamknięciem odcinka Pieniężno – Górowo Iławeckie (objazd przez msc. Orneta i Lidzbark Warmiński), dopuszczony jest ruch lokalny jako dojazd do posesji.

-  obowiązuję objazd dla ruchu tranzytowego z zamknięciem odcinka  Górowo Iławeckie – Piasek  (objazd przez msc. Bartoszyce i Lidzbark Warmiński dla pojazdów powyżej 3,5t, a dla pojazdów do 3,5t od Piaska przez Piaseczno), dopuszczony jest ruch lokalny jako dojazd do posesji.

- odcinkowe  zamknięcie połowy jezdni przy wykonywaniu rowów i poboczy - od Górowa Iławeckiego  do  Worławek przejezdny z utrudnieniami przy wykonywanych pracach,

- obowiązuje całkowite zamknięcie odcinka drogi od km 29+900 do km 36+000 (rozebrany most nad rzeką Elma w km 33+200)– dojazd do msc. Wiewiórki i Deksyty objazdem

- 7-10.01.2020 całkowite zamknięcie drogi pomiędzy miejscowościami  Łożnik Pełty -wykonywanie robót związanych z przebudową przepustów

- 7-10.01.2020 – Zamknięcie przejazdu w obrębie wiaduktu (dokończenie rozbiórki filarów i nasypu )– dojazd do miejscowości Babiak zgodnie z objazdem przez Lidzbark Warmiński – zgodnie ze schematem jak w tygodniu 16-20.12.2019

 

Objazd wiadukt

wiadukt

 

DP 1380N Dęby - Toprzyny

 

objazd deby toprzyny 1

objazd deby toprzyny 2

 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego informujące o przygotowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie podziału województwa warmińsko-mazurskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, o których mowa w art. 26a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie

Obwieszczenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali brak segregacji, muszą złożyć nowe deklaracje.

Znowelizowana we wrześniu br. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza obowiązek selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych.

Oznacza to, że nie ma już możliwości oznaczenia w deklaracji braku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Nie będzie możliwe wskazanie braku prowadzenia selektywnej zbiórki w deklaracji.

Wszyscy mieszkańcy, którzy zadeklarowali brak prowadzenia selektywnej zbiórki, muszą złożyć nowe deklaracje wskazujące prowadzenie selektywnej zbiórki. Termin na złożenie nowych deklaracji upływa 15 listopada br.

 

Szanowni Państwo,

W odniesieniu do sygnałów o atakach wilków na bydło domowe informujemy, iż zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183) wilk objęty jest ścisłą ochroną gatunkową. Ponadto wprowadzone zostały m.in. zakazy: umyślnego zabijania, umyślnego okaleczania lub chwytania, przetrzymywania, niszczenia lub uszkadzania nor i legowisk oraz umyślnego płoszenia lub niepokojenia.

Wilk chroniony jest także na mocy prawa europejskiego. Jest gatunkiem priorytetowym w „Dyrektywie siedliskowej” i przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, dla którego, w celu ochrony jego siedlisk bytowania, wyznacza się Specjalne Obszary Ochrony Natura 2000.

 

Rozumiejąc obawy rolników, w kontekście ewentualnych ataków wilków na zwierzęta gospodarskie i wyrządzane szkody, tut. Urząd planuje wystąpić do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o zgodę na płoszenie wilka.

 

Wszystkich rolników, którzy chcieliby otrzymać zgodę na płoszenie wilka prosimy o zgłaszanie do tut. urzędu (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel.: 89 761 11 43) informacji określających położenie, numery i ilość działek na jakich  miałoby się odbywać płoszenie.

 

Informujemy również, że za szkody wyrządzone przez wilki w pogłowiu zwierząt hodowlanych przysługuje odszkodowanie. Wyrządzoną przez wilka szkodę należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie pracownikom Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie tel.: 89 53-72-100 (pracownicy RDOŚ mają 7 dni na dokonanie oględzin). Z uwagi na potencjalnie długi czas oczekiwania na oględziny, w celu zabezpieczenia dowodów ataku wilka, należy zwrócić się  do lekarza weterynarii o sporządzenie stosownego protokołu, jak też należy wykonać dokumentację fotograficzną miejsca ataku oraz ofiary.  

 

Niezwykle ważne w celu uniknięcia strat jest zabezpieczanie stad zwierząt gospodarskich przed szkodami powodowanymi przez wilki. Poradnik ochrony zwierząt gospodarskich przed wilkami znajduje się na stronie internetowej https://gorowoilaweckie.eu/urzad/szkody-bobry-wilki  Z w/w strony można też pobrać wnioski o odszkodowanie za szkody.

 

Należy pamiętać o tym, że wilk pełni bardzo ważną rolę w ekosystemach przyrodniczych. Polując na ssaki roślinożerne (jelenie, sarny, dziki) przyczynia się do ograniczenia szkód wyrządzanych przez zwierzynę łowną w uprawach rolnych i leśnych. Poluje również na bobry przez co ogranicza populację tego gatunku i tym samym zmniejsza szkody wyrządzane przez bobry.

Canis lupus laying

Informujemy, iż objazdowa jesienna zbiórka odpadów będzie realizowana w niżej wymienionych treminach dla poszczególnych sołectw:

06.11.2019 r. (środa) 15.11.2019 r. (piątek)
 1. Augamy
 2. Bukowiec
 3. Dęby
 4. Dobrzynka
 5. Dzikowo Iławeckie
 6. Grotowo
 7. Kamińsk
 8. Kandyty
 9. Kiwajny
 10. Krasnołąka
 11. Kumkiejmy
 12. Lipniki
 13. Pareżki
 14. Paustry
 15. Skarbiec
 16. Sągnity
 17. Stega Mała
 18. Wokiele
 1. Bądze
 2. Czyprki
 3. Dwórzno
 4. Gałajny
 5. Glądy
 6. Janikowo
 7. Piasek
 8. Piasty Wlk.
 9. Pieszkowo
 10. Sołtysowizna
 11. Toprzyny
 12. Wągniki
 13. Wiewiórki
 14. Wojmiany
 15. Woryny
 16. Zielenica
 17. Zięby
 18. Żywkowo

Gmina prowadzi nieodpłatny odbiór następujących, wysegregowanych odpadów z terenu nieruchomości zamieszkałych:

 1. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (AGD, RTV, itp.),
 2. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, pierzyny, zabawki dużych rozmiarów, itp)
 3. zużytych opon samochodowych w ilości nie większej niż 4 opony jednorazowo

Nie będą zbierane: wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak również części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi, przeterminowane leki, chemikalia, baterie, akumulatory i azbest!

Najważniejsze zasady zbiórki objazdowej:

 1. Odpady należy wystawić przed posesję dzień przed terminem odbioru w miejscu widocznym i dostępnym, przy krawędzi jezdni.
 2. W zabudowie wielorodzinnej mieszkańcy zasobów Wspólnot Mieszkaniowych i innych budynków wielorodzinnych, odpady wystawiają obok kontenerów zbiorczych do gromadzenia odpadów komunalnych lub przy osłonach śmietnikowych

Zgłoszenia odpadów do odbioru można dokonać do dnia 04.11.2019 r. poprzez poniższy formularz, osobiście w Urzędzie Gminy (tel. 89 761 10 77, 89 761 13 22) lub u Sołtysa.

Formularz zgłoszeniowy gabaryty

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

 

gabaryty jesien 2019