Porozumienie terytorialne - nowy rozdział w historii Stowarzyszenia i całego Pogranicza‼️🎉

Po 5 latach od powstania naszego Stowarzyszenia 🌱, po 3 latach od przyjęcia pierwszej Strategii dla Pogranicza 📜, po blisko 2 latach trudnych i partnerskich negocjacji 🤝, MAMY TO!! 🥳

Wczoraj nasze Stowarzyszenie zawarło Porozumienie terytorialne z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego 🤝. Otwiera ono drogę do realizacji długofalowych przedsięwzięć rozwojowych na Pograniczu 🌄.

Podpisując Porozumienie, Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zobowiązał się do zabezpieczenia około 20 mln euro 💶 w Programie FEWiM 2021-2027 na cztery pograniczne projekty strategiczne 🚀. Są nimi:

  1. programy rozwoju kompetencji kluczowych uczniów z Pogranicza (Młodzi Kreatywni) 📚;
  2. Uniwersytet Ludowy Pogranicza 🏫;
  3. rozwój usług społecznych na terenie Pogranicza 👥;
  4. termomodernizacja kilkudziesięciu budynków użyteczności publicznej na Pograniczu 🏢.

Porozumienie terytorialne stanowi bardzo silne zobowiązanie dla Zarządu naszego Stowarzyszenia do sprawnej, skutecznej i terminowej realizacji ww. przedsięwzięć 👍.

Od dziś bierzemy większą odpowiedzialność wobec mieszkańców za przyszłość i bezpieczny rozwój Pogranicza 🛡️. Wchodzimy w nową erę, w której będziemy nie tylko mówić, co jest ważne i potrzebne na Pograniczu, ale przede wszystkim będziemy to robić – we współpracy z mieszkańcami, a także wszystkimi zainteresowanymi instytucjami oraz podmiotami społecznymi i gospodarczymi 🤲🌟.

 

20 pogr