cieple mieszkanie 1

 

NFOŚiGW ogłosił II nabór składania wniosków dla gmin, chętnych do wzięcia udziału w programie, a co za tym idzie - wiele zmian! Między innymi jest to podwyższenie progów dochodowych, podniesienie maksymalnych kwot dotacji, nowe grupy beneficjentów końcowych i inne.

Program Ciepłe Mieszkanie to poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

 

cieple mieszkanie 2

Program skierowany jest do:

 • właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych,
 • najemców mieszkań komunalnych (lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy), jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w danym budynku stanowią własność gminy,
 • Wspólnoty Mieszkaniowe od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia:

a) dla osób fizycznych:

 • demontaż nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (tzw. Kopciuchów) oraz zakup i montaż źródeł ciepła do celów ogrzewania i ogrzewania ciepłej wody użytkowej albo podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku, dodatkowo:
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
 • wykonanie dokumentacji projektowej;

b) dla Wspólnot Mieszkaniowych:

 • demontaż nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych,
 • zakup i montaż mikro instalacji fotowoltaicznej,
 • dokumentacja: wykonanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej oraz wymaganych ekspertyz.

cieple mieszkanie 3

Poziomy dofinansowania dla poszczególnych grup beneficjentów:

Poziom 1 - PODSTAWOWY: Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego lub najemca lokalu mieszkalnego komunalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty 135 000,00 zł.

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 500,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

Poziom 2 - PODWYŻSZONY: Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego lub najemca lokalu mieszkalnego komunalnego w budynku wielorodzinnym, którego przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

 • 1 894,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 2 651,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27 500,00 zł na jeden lokal mieszkalny.


Poziom 3 - NAJWYŻSZY: Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego lub najemca lokalu mieszkalnego komunalnego w budynku wielorodzinnym, którego przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

 • 1 090,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1 526,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego - intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 41 000,00 zł na jeden lokal mieszkalny

 

Poziom 4 - w przypadku tego progu Beneficjentem końcowym może zostać Wspólnota Mieszkaniowa od 3 do 7 lokali mieszkalnych, gdzie intensywność dofinansowania wyniesie do 60% kosztów kwalifikowanych w przypadku:

 • kompleksowej termomodemizacji z wymianą źródła ciepła, nie więcej niż 350 000,00 zł,
 • kompleksowej termo modernizacja z wymianą źródła ciepła oraz zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, nie więcej niż 360 000,00 zł,
 • zadania uwzględniającego pompy ciepła, nie więcej niż 375 000,00 zł,
 • termomodemizacji bez wymiany źródła ciepła, nie więcej niż 150 000,00 zł.

 

Dofinansowanie dotyczy wymiany wspólnego nieefektywnego źródła ciepła obejmującego 100% powierzchni ogrzewalnej budynku mieszkalnego wspólnoty lub wymiany indywidualnych nieefektywnych źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych na wspólne efektywne źródło ciepła.

UWAGA!!! Program „Ciepłe Mieszkanie” nie dofinansowuje wyłącznie wymiany stolarki okiennej i/lub drzwiowej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Wymiana stolarki możliwa jest pod warunkiem demontażu wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu oraz zakupu i montażu efektywnego źródła ciepła w tym lokalu.


DEKLARACJE WSTĘPNE MOŻNA SKŁADAĆ DO 15 STYCZNIA 2024 r.


Wypełnienie deklaracji nie jest zobowiązaniem do udziału w programie, a jej złożenie nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie dofinansowania, czy też z przyznaniem dofinansowania.


Po wstępnym rozeznaniu potrzeb mieszkańców Gmina złoży wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, a w przypadku uzyskania dotacji, przygotuje nabór wniosków dla beneficjentów końcowych, o czym mieszkańcy zostaną w swoim czasie odpowiednio poinformowani. Data wystawienia pierwszej faktury nie może być wcześniejsza niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez Beneficjenta z Gminą Górowo Iławeckie.


Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie DEKLARACJI WSTĘPNEJ: osoby fizyczne lub wspólnoty mieszkaniowe o zamiarze przystąpienia do programu, zamieszczonej w załączniku i dostarczenia jej do Urzędu Gminy Górowo Iławeckie osobiście, pocztą tradycyjną, bądź za pomocą skrzynki e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PLIKI DO POBRANIA: