Informujemy:  Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek" ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 - 2020

  • OGŁOSZENIE NR 1/2016 ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - START - UP - LINK
  • OGŁOSZENIE NR 2/2016 ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LINK 
  • OGŁOSZENIE NR 3/2016  INKUBATORY PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO LINK 
  • OGŁOSZENIE NR 4/2016 ROZWÓJ RYNKÓW ZBYTU PRODUKTÓW I USŁUG LOKALNYCH LINK 
  • OGŁOSZENIE NR 5/2016 ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY LINK 

więcej informacji na stronie internetowej: http://warminskizakatek.com.pl