pop bezp

 

Gmina Górowo Iławeckie realizuje projekt p.n.

Poprawa bezpieczeństwa Warmii i Mazur
poprzez zakup specjalistycznego sprzętu
dla plutonu ratowniczego
w powiecie bartoszyckim

dofinansowany z Funduszy Europejskich
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Celem projektu jest zabezpieczenie Warmii i Mazur przed wystąpieniem i skutkami klęsk żywiołowych i katastrof ekologicznych.

W efekcie realizacji projektu zakupiony zostanie samochód ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem na potrzeby OSP Kamińsk  (1 szt.) oraz 7 kompletów sprzętu (system nawigacji satelitarnej GPS) odpowiednio dla OSP w: Kamińsku, Grotowie, Janikowie, Kandytach, Pieszkowie, Toprzynach i Górowie Iławeckim.

Wartość projektu – 800.000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich – 680.000,00 PLN