Nabór wniosków ogłoszony!!!

lgd logoLokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek" z dniem 7 kwietnia 2017 r. ogłosiła nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji w ramach LSR 2014 - 2020 objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków: od 24 kwietnia do 9 maja 2017 roku.

Ogłoszony nabór dotyczy następujących konkursów:

  1. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR START UP;
  2. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR START UP (dedykowany jest wyłącznie do Wnioskodawców zaliczanych do grupy defaworyzowanej);
  3. ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ;
  4. INKUBATORY PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO;
  5. TWORZENIE SIECI PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR;
  6. ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY;
  7. ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO.

Miejsce składania wniosków: siedziba Lokalnej Grupy Działania "Warmiński Zakątek", ul. Grunwaldzka 6 11-040 Dobre Miasto.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej LGD "Warmiński Zakątek": www.warminskizakatek.com.pl, zakładka PROW 2014 - 2020/Konkursy w ramach LSR http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=lsr/lsr

oraz w Biurze LGD "Warmiński Zakątek" ul. Grunwaldzka 6 11-040 Dobre Miasto.

Konsultacje projektów: WYŁĄCZNIE PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU TERMINU Z DORADCĄ.