W czwartek 30.03.2017 r. od godz. 9.00 – 11.00 w urzędzie Gminy Górowo Iławeckie (ul. Kościuszki 17) odbędzie się spotkanie informacyjne z LGD Warmiński Zakątek dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na:
- zakładanie działalności gospodarczej - START UP - 700 000 złotych,
- zakładanie działalności gospodarczej - START UP ( wsparcie kierowane wyłącznie do
Wnioskodawców zaliczanych do grupy defaworyzowanej określonej w LSR) - 250 000 złotych,
- rozwijanie działalności gospodarczej - 886 837 złotych,
- tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego - 800 000 złotych,
- tworzenie sieci podmiotów prowadzących działalność na obszarze objętym LSR - 80 000 złotych,
- rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury - 1 200 000 złotych,
- zachowanie dziedzictwa lokalnego - 500 000 złotych.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!

 
info