baner marszalek

 

Gmina Górowo Iławeckie realizuje projekt p.n.

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej

dofinansowany z Funduszy Europejskich
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Celem projektu jest:

  • wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym Gminy Górowo Iławeckie;
  • obniżenie koszów energii elektrycznej Gminy Górowo Iławeckie i ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska;
  • zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.

W efekcie realizacji projektu na gminnych budynkach użyteczności publicznej (Domu Pomocy Społecznej w Kamińsku, Szkole Podstawowej w Kandytach oraz Urzędzie Gminy Górowo Iławeckie) wybudowane zostaną trzy mikroelektrownie fotowoltaiczne.

Wartość projektu – 615 738,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich – 425 510,00 PLN