spis rolny

 

Informujemy, że 1 września 2020 r. rozpoczął się Powszechny Spis Rolny 2020, który potrwa do 30 listopada 2020r. Przeprowadzony zostanie on w gospodarstwach rolnych osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych), osób prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie samopisu internetowego, wywiadu telefonicznego lub bezpośrednio w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym.

Obowiązek ten, od 1 września 2020 r., rolnicy mogą wypełnić dwoma metodami:

  • samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji: psr2020.spis.gov.pl
  • telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie, skontaktują się rachmistrzowie (telefonicznie lub bezpośrednio).

Stanowisko do przeprowadzenia samospisu w ramach Powszechnego Spisu Rolnego dostępne jest w Urzędzie Gminy Górowo Iławeckie (w godzinach pracy Urzędu) w pok. nr 2, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Gminnym Biurem Spisowym.

Na czas realizacji spisu, w celach informacyjnych i interwencyjnych, trwać będą dyżury Gminnego Biura Spisowego. W godzinach pracy Urzędu Gminy Górowo Iławeckie wszelkich informacji uzyskać można pod numerami tel. 89 761 1322, 89 761 07 85 lub 89 761 11 43. W godzinach popołudniowych (do godz. 20:00) dyżurny dostępny jest pod nr tel. 888 363 653, 603 106 569, 510 977 177

Wszelkie informacje na temat Powszechnego Spisu Rolnego 2020 dostępne są na stronie internetowej: spisrolny.gov.pl