baner marszalek

 
Gmina Górowo Iławeckie realizuje projekt p.n.

Budowa zakładu przyrodoleczniczego wraz z infrastrukturą techniczną
w Nowej Wsi Iławeckiej

dofinansowany z Funduszy Europejskich
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Celem projektu jest:

  • zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami
  • zwiększona atrakcyjność turystyczna zasobów dziedzictwa naturalnego regionu poprzez rozwój publicznej infrastruktury uzdrowiskowej


W efekcie realizacji projektu w miejscowości Nowa Wieś Iławecka w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej wybudowany zostanie zakład przyrodoleczniczy wraz z infrastruktura techniczną. W obiekcie powstaną m.in. strefa basenowa, SPA, sale masażu, fizjoterapii, kinezyterapii, kriostymulacji, balneoterapii, kapsuła flotacyjna, komora hiperbaryczna oraz inne obiekty i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego.

Wartość projektu – 38 443 102,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich – 32 674 681,70 PLN