Gmina Górowo Iławeckie konsekwentnie realizuje ambitny plan budowy uzdrowiska, które ma stać się lekiem na fatalne wskaźniki demograficzne oraz być katalizatorem rozwoju, tych pięknych a niedocenionych terenów. Wszelkie działania w tym kierunku samorząd podejmuję w oparciu o pozyskane w ramach różnych konkursów środki, czy to z Unii Europejskiej czy z zasobów krajowych - tak by realizowane przedsięwzięcie nie miało wpływu na inne niezbędne lokalne inwestycje, których to gmina ma w ostatnich latach najwięcej spośród sąsiednich jednostek wiejskich.

dof

Dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu, zarówno po stronie Gminy, jak również Samorządu Województwa z panem marszałkiem Mironem Syczem na czele, w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego udało się pozyskać kolejne środki z Unii Europejskiej - tym razem ponad 18,2 mln zł (co stanowi 85 % wartości inwestycji) na budowę Zakładu Przyrodoleczniczego z Basenem w Nowej Wsi Iławeckiej. Obiekt o powierzchni zabudowy 2031,0 m2 z rehabilitacyjnym basenem uzdrowiskowym, gabinetami lekarskimi oraz pomieszczeniami zabiegowymi etc., którego zadaniem będzie udzielanie świadczeń zdrowotnych przy wykorzystaniu naturalnych surowców leczniczych, wypełni ostatnią lukę w istniejącej infrastrukturze, pozwoli na pełne wykorzystanie zasobów naturalnych gminy i regionu, tym samym pozwoli na zbudowanie całorocznej oferty uzdrowiskowej Gminy Górowo Iławeckie. Zakład Przyrodoleczniczy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. jest też ostatnim elementem do uzyskania przez Gminę Górowo Iławeckie statusu uzdrowiska (obecnie część Gminy zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dn. 21.10.2019 r. ma status obszaru ochrony uzdrowiskowej).

marszalkowo

1