cyfrowa szkola

 

Gmina Górowo Iławeckie
realizuje projekt grantowy

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia zdalnego

dofinansowany z Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Celem projektu jest:

  • dbanie o zdrowie i edukację mieszkańców poprzez zapewnienie możliwości nauki zdalnej jako sztandarowe działanie prewencyjne w związku z pandemią COVID-19

W efekcie realizacji projektu zakupione zostały 34 laptopy z oprogramowaniem, które przekazane zostały Szkole Podstawowej w Kandytach oraz szkołom filialnym w Pieszkowie i Toprzynach. Szkoły użyczają ten sprzęt najbardziej potrzebującym uczniom w związku z koniecznością prowadzenia nauki zdalnej spowodowaną pandemią COVID-19.

Wartość projektu – 60 000,00 PLN

Dofinansowanie (w tym wkład Funduszy Europejskich – 60 000,00 PLN