Jak wiemy, w związku z pandemią koronawirusa wszystkie szkoły od połowy marca są zamknięte i nauka toczy się w trybie zdalnym. Rodzi to poważne problemy, gdyż nie wszyscy uczniowie posiadają sprzęt komputerowy niezbędny do nauki, innym starsze laptopy coraz częściej odmawiają posłuszeństwa.

 

34 laptopym

W tej sytuacji z pomocą pospieszył Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - pierwszy unijny program, który kompleksowo zajmuje się funduszami europejskimi dla rozwoju cyfryzacji i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Ze środków programu - konkretnie projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” - przeznaczonych zostało 186 mln zł na zakup sprzętu do nauki zdalnej, z pieniędzy tych może skorzystać każda gmina i powiat w Polsce i, co bardzo istotne, nie wymagany jest finansowy wkład własny.

Na Gminę Górowo Iławeckie przypadła do wykorzystania kwota 60 tys. zł. Dzięki temu sfinansowany został zakup 34 laptopów z oprogramowaniem, które przekazane zostały Szkole Podstawowej w Kandytach oraz szkołom filialnym w Pieszkowie i Toprzynach. Szkoły użyczą ten sprzęt najbardziej potrzebującym uczniom.

Dodać należy, że gminne placówki oświatowe dysponować będą laptopami także po zakończeniu pandemii – wówczas szkoły podejmą decyzję, czy pozostawią sprzęt w domach u osób najbardziej potrzebujących, czy trafi on do szkoły, aby na lekcjach stacjonarnych wspierał nauczycieli i uczniów.

 

Projekt grantowy pn.

Zdalna Szkoła
– wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia zdalnego

współfinansowany jest ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

artykuł promocja laptopy

 


Górowskie Druhny i Druhowie!

Dziękujemy za Waszą służbę, którą pełnicie z zaangażowaniem i poświęceniem, czyniąc to bezinteresownie, często kosztem życia rodzinnego. 

Jesteście wszędzie tam, gdzie potrzebują Was Mieszkańcy, gasząc pożary, ratując ludzi i mienie. 

Dziękujemy, że zawsze można na Was liczyć!

 

strazacy

OBWOŹNA ZBIÓRKA ODPADÓW - 25 i 26 maja 2020 r. - miejscowości: Bądze, Czyprki, Dwórzno, Gałajny, Glądy, Janikowo, Piasek, Piasty Wlk., Pieszkowo, Sołtysowizna, Toprzyny, Wągniki, Wiewiórki, Wojmiany, Woryny, Zielenica, Zięby, Żywkowo

25 maja

 

Gmina prowadzi nieodpłatny odbiór następujących, wysegregowanych odpadów z terenu nieruchomości zamieszkałych:

  1. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (AGD, RTV, itp.),
  2. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, pierzyny, zabawki dużych rozmiarów, itp)
  3. zużytych opon samochodowych w ilości nie większej niż 4 opony jednorazowo

Nie będą zbierane: wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak również części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi, przeterminowane leki, chemikalia, baterie, akumulatory i azbest!

Najważniejsze zasady zbiórki objazdowej:

  1. Odpady należy wystawić przed posesję dzień przed terminem odbioru w miejscu widocznym i dostępnym, przy krawędzi jezdni.
  2. W zabudowie wielorodzinnej mieszkańcy zasobów Wspólnot Mieszkaniowych i innych budynków wielorodzinnych, odpady wystawiają obok kontenerów zbiorczych do gromadzenia odpadów komunalnych lub przy osłonach śmietnikowych

Zgłoszenia odpadów do odbioru można dokonać co najmniej jeden dzień przed planowaną zbiórką poprzez poniższy formularz, osobiście w Urzędzie Gminy (tel. 89 761 10 77, 89 761 13 22) lub u Sołtysa.

Formularz zgłoszeniowy gabaryty

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

 

Dodatkowy nabór wniosków:

uprzejmie informujemy, że do 31.05.2020 trwa dodatkowy nabór wniosków o przyznanie dotacji celowych w ramach zadań objętych dofinansowaniem z budżetu gminy:

 

1. Częściowe pokrycie kosztów wymiany starych pieców węglowych na nowe ekologiczne. Szczegółowe informacje: POBIERZ [.pdf]

 

2. Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest, budowy przydomowych oczyszczalni, własnych ujęć wody. Szczegółowe informacje: POBIERZ [.pdf]

 

5 klasa

Z okazji Świąt Wielkanocnych, które w tym roku przyjdzie nam spędzić inaczej niż zwykle, składamy życzenia przede wszystkim zdrowia i spokoju.
Niech ten świąteczny czas będzie dla nas wszystkich źródłem siły i nadziei na lepsze jutro.

wielkanoc 2020 m