Gmina Górowo Iławeckie konsekwentnie realizuje ambitny plan budowy uzdrowiska, które ma stać się lekiem na fatalne wskaźniki demograficzne oraz być katalizatorem rozwoju, tych pięknych a niedocenionych terenów. Wszelkie działania w tym kierunku samorząd podejmuję w oparciu o pozyskane w ramach różnych konkursów środki, czy to z Unii Europejskiej czy z zasobów krajowych - tak by realizowane przedsięwzięcie nie miało wpływu na inne niezbędne lokalne inwestycje, których to gmina ma w ostatnich latach najwięcej spośród sąsiednich jednostek wiejskich.

dof

Dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu, zarówno po stronie Gminy, jak również Samorządu Województwa z panem marszałkiem Mironem Syczem na czele, w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego udało się pozyskać kolejne środki z Unii Europejskiej - tym razem ponad 18,2 mln zł (co stanowi 85 % wartości inwestycji) na budowę Zakładu Przyrodoleczniczego z Basenem w Nowej Wsi Iławeckiej. Obiekt o powierzchni zabudowy 2031,0 m2 z rehabilitacyjnym basenem uzdrowiskowym, gabinetami lekarskimi oraz pomieszczeniami zabiegowymi etc., którego zadaniem będzie udzielanie świadczeń zdrowotnych przy wykorzystaniu naturalnych surowców leczniczych, wypełni ostatnią lukę w istniejącej infrastrukturze, pozwoli na pełne wykorzystanie zasobów naturalnych gminy i regionu, tym samym pozwoli na zbudowanie całorocznej oferty uzdrowiskowej Gminy Górowo Iławeckie. Zakład Przyrodoleczniczy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. jest też ostatnim elementem do uzyskania przez Gminę Górowo Iławeckie statusu uzdrowiska (obecnie część Gminy zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dn. 21.10.2019 r. ma status obszaru ochrony uzdrowiskowej).

marszalkowo

1

Informujemy, iż objazdowa jesienna zbiórka odpadów będzie realizowana w niżej wymienionych terminach dla poszczególnych sołectw:

09.09.2020 r. (środa) 12.09.2020 r. (sobota)
 1. Augamy
 2. Bukowiec
 3. Dęby
 4. Dobrzynka
 5. Dzikowo Iławeckie
 6. Grotowo
 7. Kamińsk
 8. Kandyty
 9. Kiwajny
 10. Krasnołąka
 11. Kumkiejmy
 12. Lipniki
 13. Pareżki
 14. Paustry
 15. Skarbiec
 16. Sągnity
 17. Stega Mała
 18. Wokiele
 1. Bądze
 2. Czyprki
 3. Dwórzno
 4. Gałajny
 5. Glądy
 6. Janikowo
 7. Piasek
 8. Piasty Wlk.
 9. Pieszkowo
 10. Sołtysowizna
 11. Toprzyny
 12. Wągniki
 13. Wiewiórki
 14. Wojmiany
 15. Woryny
 16. Zielenica
 17. Zięby
 18. Żywkowo

Gmina prowadzi nieodpłatny odbiór następujących, wysegregowanych odpadów z terenu nieruchomości zamieszkałych:

 1. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (AGD, RTV, itp.),
 2. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, pierzyny, zabawki dużych rozmiarów, itp)
 3. zużytych opon samochodowych w ilości nie większej niż 4 opony jednorazowo

Nie będą zbierane: wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak również części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi, przeterminowane leki, chemikalia, baterie, akumulatory i azbest!

Najważniejsze zasady zbiórki objazdowej:

 1. Odpady należy wystawić przed posesję dzień przed terminem odbioru w miejscu widocznym i dostępnym, przy krawędzi jezdni.
 2. W zabudowie wielorodzinnej mieszkańcy zasobów Wspólnot Mieszkaniowych i innych budynków wielorodzinnych, odpady wystawiają obok kontenerów zbiorczych do gromadzenia odpadów komunalnych lub przy osłonach śmietnikowych

Zgłoszenia odpadów do odbioru można dokonać co najmniej jeden dzień przed planowaną zbiórką poprzez poniższy formularz, osobiście w Urzędzie Gminy (tel. 89 761 10 77, 89 761 13 22) lub u Sołtysa.

Formularz zgłoszeniowy gabaryty

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

 

objazdowa wrzesien 2

 

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do wzięcia udziału w „Ogólnopolskim konkursie testowym z zakresu bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym – bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich”. Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia, podlegająca w dniu rozwiązywania testu ubezpieczeniu społecznemu rolników.

 Aby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować się na stronie https://bezpieczenstwo.krus.gov.pl i wypełnić formularz. Na adres e-mail podany podczas rejestracji zostanie wysłana wiadomość zawierająca link do aktywacji konta oraz informacje na temat testu. Składa się on z 20 pytań – za każdą prawidłową odpowiedź można uzyskać 1 pkt.

Spośród Uczestników, którzy zdobędą największą ilość punktów w najkrótszym czasie, zostanie wyłonionych stu laureatów. Otrzymają oni nagrody rzeczowe o wartości ok. 500 zł brutto.

Uwaga! Konkurs trwa do 15.09.2020 r.

Szczegółowe informacje zawiera regulamin konkursu.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Prewencji, tel. (22) 592 64 10, e-mail: bp(at)krus.gov.pl

konkurs krus

Szanowni Państwo informujemy, że w dniu 20 sierpnia 2020 r. LGD Warmiński Zakątek ogłosiło informacje o naborze wniosków na działania:   

 

 1. OGŁOSZENIE NR 2/2020 - ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR – START-UP

    Link do ogłoszenia: http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=lsr/artykul&cat=9&art=915

   Termin składania wniosków: od 7 do 21 września 2020 roku

 

 1. OGŁOSZENIE NR 3/2020 - ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR – ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

    Link do ogłoszenia: http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=lsr/artykul&cat=9&art=906

    Termin składania wniosków: od 7 do 21 września 2020 roku

 

 1. OGŁOSZENIE NR 4/2020 - ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY

    Link do ogłoszenia: http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=lsr/artykul&cat=9&art=916

    Termin składania wniosków: od 7 do 21 września 2020 roku

 

 1. OGŁOSZENIE NR 5/2020 - TWORZENIE SIECI PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR, WSPÓŁPRACUJĄCYCH W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG TURYSTYCZNYCH, KRÓTKICH ŁAŃCUCHÓW ŻYWNOŚCIOWYCH, RYNKÓW ZBYTU, PRODUKTÓW I USŁUG LOKALNYCH

    Link do ogłoszenia: http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=lsr/artykul&cat=9&art=917

    Termin składania wniosków: od 7 do 21 września 2020 roku

eu money

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego realizuje kampanię informacyjną pod nazwą Cudze chwalicie, swoje poznajcie, która promuje polskiebazarek.pl jako narzędzie sprzedaży bezpośredniej od rolnika do konsumenta.

Polskiebazarek.pl jest odpowiedzią na utrudnienia występujące w dobie koronawirusa z tradycyjnym sposobem sprzedaży produktów – pomaga w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów przez rolników i producentów żywności z konsumentami.

Można na nim bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia o sprzedaży i promocji swoich produktów. Szczególnie wartym podkreślenia jest fakt, że dzięki takiemu działaniu konsument płaci dokładnie tyle, ile proponuje rolnik – nie ma marży pobieranej przez pośredników.

Już teraz wejdź na stronę www.polskiebazarek.pl:
– bezpłatnie zarejestruj swoje ogłoszenie,
– zyskaj darmową promocję,
– znajdź ciekawe oferty – nie tylko ze swojego województwa,
– łatwo sprzedaj swój towar,
– kup produkty w cenach producenta, bez marży pośredników.

ebazarek