Czas pandemii nie wpłynął na harmonogram budowy obiektów uzdrowiskowych w Nowej Wsi Iławeckiej. Zakład Remontowo-Budowlany STOLBUD z Górowa Iławeckiego pracuje obecnie nad więźbą dachową Pawilonu Uzdrowiskowego B (powierzchnia zabudowana ok. 670 m2) z pijalnią wód i grotą solną, salami do hydroterapii, kąpieli mineralnych, kąpieli wirówkowych, masażu podwodnego.

95967235 1398176870377625 5746669497633210368 o


Obiekt powstaje w ramach projektu dofinansowanego w 85% ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania to ponad 8 mln zł. W ramach tego samego projektu powstaną jeszcze: tężnia solankowa, pawilony techniczne, ścieżka kinezyterapeutyczna z obiektami towarzyszącymi, siłownia zewnętrzna, a także ścieżka rowerowa z Woryn do Nowej Wsi Iławeckiej.
Na początku maja br. złożyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa kolejny wniosek o dofinansowanie. Tym razem kwota, o którą się ubiegamy to ponad 18 mln zł. i dotyczy ona budowy Zakładu Przyrodoleczniczego z Basenem. Dziś plac budowy odwiedził Pan Marszałek Miron Sycz, który w Urzędzie Marszałkowskim jest odpowiedzialny za środki unijne.
Zakład Przyrodoleczniczy o powierzchni zabudowy 2031,0 m2 z rehabilitacyjnym basenem uzdrowiskowym, gabinetami lekarskimi oraz pomieszczeniami zabiegowymi etc., którego zadaniem będzie udzielanie świadczeń zdrowotnych przy wykorzystaniu naturalnych surowców leczniczych, wypełni ostatnią lukę w istniejącej infrastrukturze, co pozwoli na pełne wykorzystanie zasobów naturalnych gminy i regionu, pozwolili na zbudowanie całorocznej oferty uzdrowiskowej Gminy Górowo Iławeckie. Zakład Przyrodoleczniczy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. jest też ostatnim elementem do uzyskania przez Naszą Gminę statusu uzdrowiska (obecnie część Gminy zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dn. 21.10.2019 r. ma status obszaru ochrony uzdrowiskowej).

 

 

Jak wiemy, w związku z pandemią koronawirusa wszystkie szkoły od połowy marca są zamknięte i nauka toczy się w trybie zdalnym. Rodzi to poważne problemy, gdyż nie wszyscy uczniowie posiadają sprzęt komputerowy niezbędny do nauki, innym starsze laptopy coraz częściej odmawiają posłuszeństwa.

 

34 laptopym

W tej sytuacji z pomocą pospieszył Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - pierwszy unijny program, który kompleksowo zajmuje się funduszami europejskimi dla rozwoju cyfryzacji i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Ze środków programu - konkretnie projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” - przeznaczonych zostało 186 mln zł na zakup sprzętu do nauki zdalnej, z pieniędzy tych może skorzystać każda gmina i powiat w Polsce i, co bardzo istotne, nie wymagany jest finansowy wkład własny.

Na Gminę Górowo Iławeckie przypadła do wykorzystania kwota 60 tys. zł. Dzięki temu sfinansowany został zakup 34 laptopów z oprogramowaniem, które przekazane zostały Szkole Podstawowej w Kandytach oraz szkołom filialnym w Pieszkowie i Toprzynach. Szkoły użyczą ten sprzęt najbardziej potrzebującym uczniom.

Dodać należy, że gminne placówki oświatowe dysponować będą laptopami także po zakończeniu pandemii – wówczas szkoły podejmą decyzję, czy pozostawią sprzęt w domach u osób najbardziej potrzebujących, czy trafi on do szkoły, aby na lekcjach stacjonarnych wspierał nauczycieli i uczniów.

 

Projekt grantowy pn.

Zdalna Szkoła
– wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia zdalnego

współfinansowany jest ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

artykuł promocja laptopy

 


 

Dodatkowy nabór wniosków:

uprzejmie informujemy, że do 31.05.2020 trwa dodatkowy nabór wniosków o przyznanie dotacji celowych w ramach zadań objętych dofinansowaniem z budżetu gminy:

 

1. Częściowe pokrycie kosztów wymiany starych pieców węglowych na nowe ekologiczne. Szczegółowe informacje: POBIERZ [.pdf]

 

2. Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest, budowy przydomowych oczyszczalni, własnych ujęć wody. Szczegółowe informacje: POBIERZ [.pdf]

 

5 klasa

Górowskie Druhny i Druhowie!

Dziękujemy za Waszą służbę, którą pełnicie z zaangażowaniem i poświęceniem, czyniąc to bezinteresownie, często kosztem życia rodzinnego. 

Jesteście wszędzie tam, gdzie potrzebują Was Mieszkańcy, gasząc pożary, ratując ludzi i mienie. 

Dziękujemy, że zawsze można na Was liczyć!

 

strazacy

OBWOŹNA ZBIÓRKA ODPADÓW - 25 i 26 maja 2020 r. - miejscowości: Bądze, Czyprki, Dwórzno, Gałajny, Glądy, Janikowo, Piasek, Piasty Wlk., Pieszkowo, Sołtysowizna, Toprzyny, Wągniki, Wiewiórki, Wojmiany, Woryny, Zielenica, Zięby, Żywkowo

25 maja

 

Gmina prowadzi nieodpłatny odbiór następujących, wysegregowanych odpadów z terenu nieruchomości zamieszkałych:

  1. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (AGD, RTV, itp.),
  2. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, pierzyny, zabawki dużych rozmiarów, itp)
  3. zużytych opon samochodowych w ilości nie większej niż 4 opony jednorazowo

Nie będą zbierane: wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak również części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi, przeterminowane leki, chemikalia, baterie, akumulatory i azbest!

Najważniejsze zasady zbiórki objazdowej:

  1. Odpady należy wystawić przed posesję dzień przed terminem odbioru w miejscu widocznym i dostępnym, przy krawędzi jezdni.
  2. W zabudowie wielorodzinnej mieszkańcy zasobów Wspólnot Mieszkaniowych i innych budynków wielorodzinnych, odpady wystawiają obok kontenerów zbiorczych do gromadzenia odpadów komunalnych lub przy osłonach śmietnikowych

Zgłoszenia odpadów do odbioru można dokonać co najmniej jeden dzień przed planowaną zbiórką poprzez poniższy formularz, osobiście w Urzędzie Gminy (tel. 89 761 10 77, 89 761 13 22) lub u Sołtysa.

Formularz zgłoszeniowy gabaryty

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane