Szanowni Państwo, bardzo się cieszymy mogąc Wam zaprezentować  „zerowy” projekt Strategii dla Pogranicza (którego Gmina Górowo Iławeckie, jest częścią).
Projekt powstał w okresie styczeń-sierpień 2021 roku we współpracy doradców Związku Miast Polskich (ZMP) oraz członków Rady Partnerstwa i Grupy Roboczej „Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza”. Stanowi on wyraz wspólnego podejścia do polityki rozwoju gmin Pogranicza w horyzoncie roku 2030 (2035).
 
Wiemy, iż niniejszy „zerowy” projekt Strategii, wymaga jeszcze poprawek i uzupełnień. Tekst strategii zostanie zweryfikowany i  uzupełniony do 24.09.2021, dla tego też szczególnie istotne jest dla nas  poznanie przez najbliższy miesiąc Państwa zdania, krytycznych uwagach, sugestii, wniosków i proponowanych zmian do przedłożonego dokumentu.

Projekt Strategi oraz formularz uwag znajdziecie Państwo na stronie: pograniczewm.pl
 
Czekamy na Państwa uwagi do: 17.09.2021

strategia