IMG 1184Słonecznego (co nie jest bez znaczenia) dnia 2 lipca 2020 roku w siedzibie Urzędu Gminy Górowo Iławeckie podpisana została umowa na dofinansowanie kolejnej inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Tego dnia Pan Miron Sycz - Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Pani Bożena Olszewska-Świtaj - Wójt Gminy Górowo Iławeckie zawarli umowę na dofinansowanie projektu Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.


W jego rezultacie trzy gminne budynki: siedziba Urzędu Gminy, Szkoła Podstawowa w Kandytach oraz gminny Dom Pomocy Społecznej w Kamińsku zostaną wyposażone w instalacje fotowoltaiczne zamontowane na dachach budynków. Wytworzony dzięki energii słonecznej prąd wykorzystywany będzie na potrzeby wymienionych budynków, a ewentualna nadwyżka sprzedawana będzie przedsiębiorstwu energetycznemu.
Celem zadania jest wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym Gminy Górowo Iławeckie, obniżenie kosztów energii elektrycznej, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska i zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.


Planowana wartość zadania wynosi 615,7 tys. zł przy uzyskanym dofinansowaniu 425,5 tys. zł.

 

 

logo marszalek