eko gorowo ilaweckie

Ogłaszamy uzupełniający nabór wniosków o przyznanie dotacji celowych w ramach zadań objętych dofinansowaniem z budżetu gminy na realizację inwestycji mających na celu poprawę stanu środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Górowo Iławeckie.

termin składania wniosków: do 14 sierpnia 2020 r.