Czas pandemii nie wpłynął na harmonogram budowy obiektów uzdrowiskowych w Nowej Wsi Iławeckiej. Zakład Remontowo-Budowlany STOLBUD z Górowa Iławeckiego pracuje obecnie nad więźbą dachową Pawilonu Uzdrowiskowego B (powierzchnia zabudowana ok. 670 m2) z pijalnią wód i grotą solną, salami do hydroterapii, kąpieli mineralnych, kąpieli wirówkowych, masażu podwodnego.

95967235 1398176870377625 5746669497633210368 o


Obiekt powstaje w ramach projektu dofinansowanego w 85% ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania to ponad 8 mln zł. W ramach tego samego projektu powstaną jeszcze: tężnia solankowa, pawilony techniczne, ścieżka kinezyterapeutyczna z obiektami towarzyszącymi, siłownia zewnętrzna, a także ścieżka rowerowa z Woryn do Nowej Wsi Iławeckiej.
Na początku maja br. złożyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa kolejny wniosek o dofinansowanie. Tym razem kwota, o którą się ubiegamy to ponad 18 mln zł. i dotyczy ona budowy Zakładu Przyrodoleczniczego z Basenem. Dziś plac budowy odwiedził Pan Marszałek Miron Sycz, który w Urzędzie Marszałkowskim jest odpowiedzialny za środki unijne.
Zakład Przyrodoleczniczy o powierzchni zabudowy 2031,0 m2 z rehabilitacyjnym basenem uzdrowiskowym, gabinetami lekarskimi oraz pomieszczeniami zabiegowymi etc., którego zadaniem będzie udzielanie świadczeń zdrowotnych przy wykorzystaniu naturalnych surowców leczniczych, wypełni ostatnią lukę w istniejącej infrastrukturze, co pozwoli na pełne wykorzystanie zasobów naturalnych gminy i regionu, pozwolili na zbudowanie całorocznej oferty uzdrowiskowej Gminy Górowo Iławeckie. Zakład Przyrodoleczniczy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. jest też ostatnim elementem do uzyskania przez Naszą Gminę statusu uzdrowiska (obecnie część Gminy zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dn. 21.10.2019 r. ma status obszaru ochrony uzdrowiskowej).