Jak wiemy, w związku z pandemią koronawirusa wszystkie szkoły od połowy marca są zamknięte i nauka toczy się w trybie zdalnym. Rodzi to poważne problemy, gdyż nie wszyscy uczniowie posiadają sprzęt komputerowy niezbędny do nauki, innym starsze laptopy coraz częściej odmawiają posłuszeństwa.

 

34 laptopym

W tej sytuacji z pomocą pospieszył Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - pierwszy unijny program, który kompleksowo zajmuje się funduszami europejskimi dla rozwoju cyfryzacji i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Ze środków programu - konkretnie projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” - przeznaczonych zostało 186 mln zł na zakup sprzętu do nauki zdalnej, z pieniędzy tych może skorzystać każda gmina i powiat w Polsce i, co bardzo istotne, nie wymagany jest finansowy wkład własny.

Na Gminę Górowo Iławeckie przypadła do wykorzystania kwota 60 tys. zł. Dzięki temu sfinansowany został zakup 34 laptopów z oprogramowaniem, które przekazane zostały Szkole Podstawowej w Kandytach oraz szkołom filialnym w Pieszkowie i Toprzynach. Szkoły użyczą ten sprzęt najbardziej potrzebującym uczniom.

Dodać należy, że gminne placówki oświatowe dysponować będą laptopami także po zakończeniu pandemii – wówczas szkoły podejmą decyzję, czy pozostawią sprzęt w domach u osób najbardziej potrzebujących, czy trafi on do szkoły, aby na lekcjach stacjonarnych wspierał nauczycieli i uczniów.

 

Projekt grantowy pn.

Zdalna Szkoła
– wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia zdalnego

współfinansowany jest ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

artykuł promocja laptopy