Obwieszczenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego informujące o przygotowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie podziału województwa warmińsko-mazurskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, o których mowa w art. 26a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie

Obwieszczenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego