susza 600.jpegKomisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych informuje, że osoby które złożyły wnioski o oszacowanie zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy, mogą odbierać w Urzędzie Gminy pok. nr 9 lub Sala Posiedzeń (pok. nr 2, drugie drzwi).

Uwaga:

  • protokoły muszą być podpisane przez rolnika, dlatego należy odbierać je osobiście,
  • prosimy o niezwłoczny odbiór protokołów z uwagi na konieczność przedłożenia przez Państwa Wniosków o wypłatę środków finansowych do ARIMR do końca października br.
  • wszystkie protokoły kwalifikują się do wypłat (protokoły powyżej 30% kwalifikują się do wypłat z pomocy publicznej, protokoły poniżej 30 % - wypłaty z pomocy de minimis do danej uprawy w której straty przekroczyły 30%)