pop bezp

 

Gmina Górowo Iławeckie realizuje projekt p.n.

Budowa uzdrowiskowego basenu kąpielowego we wsi Nowa Wieś Iławecka  w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie – strefa „A”

dofinansowany z Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Celem projektu jest:

  • zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami
  • zwiększona atrakcyjność turystyczna zasobów dziedzictwa naturalnego regionu poprzez rozwój publicznej infrastruktury uzdrowiskowej

 

 

W efekcie realizacji projektu w miejscowości Nowa Wieś Iławecka wybudowany zostanie uzdrowiskowy basen kąpielowy wraz z wyposażeniem.

 

Wartość projektu – 21 111 341,66 PLN  

 

Wkład Funduszy Europejskich – 17 942 685,41  PLN