pop bezp

 

Gmina Górowo Iławeckie realizuje projekt p.n.

Budowa urządzeń i obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i małej architektury, wchodzących w skład wyposażenia lasu

ochronnego uzdrowiskowego Doliny Elmy we wsi Nowa Wieś Iławecka

w obszarze Ochrony Uzdrowiskowej

Górowo Iławeckie - strefa A

dofinansowany z Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Celem projektu jest:

  • zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami
  • zwiększona atrakcyjność turystyczna zasobów dziedzictwa naturalnego regionu poprzez rozwój publicznej infrastruktury uzdrowiskowej

 

W efekcie realizacji projektu w miejscowości Nowa Wieś Iławecka wybudowane zostaną obiekty lecznictwa uzdrowiskowego: tężnia, pawilony uzdrowiskowe, ścieżka kinezyterapeutyczna z obiektami towarzyszącymi, siłownia zewnętrzna, a także ścieżka rowerowa z Woryn do Nowej Wsi Iławeckiej.

 

Wartość projektu – 9 726 102,67 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich – 8 065 789,48 PLN