5klasaMasz piec węglowy? Chcesz go wymienić na nowe ekologiczne źródło ciepła? Złóż wniosek do gminy o dofinansowanie inwestycji. Do 31 lipca 2018 r. trwa nabór wniosków
o dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony powietrza na terenie Gminy Górowo Iławeckie zgodnie z uchwałą Rady Gminy XXXVI/314/18 z dnia 30 maja 2018 r (Dz.Urz.Woj. Warm. Maz. z 2018 r., poz. 2881)

Celem programu wspierania wymiany pieców jest poprawa jakości stanu powietrza dzięki nowym ekologicznym formom ogrzewania. Z pomocy mogą skorzystać osoby mieszkające w gminie Górowo Iławeckie, które chcą wymienić piec węglowy.
Dotacja przeznaczona jest na częściowe pokrycie poniesionych kosztów wymiany starych pieców węglowych na nowe ekologiczne źródło ogrzewania tzn. niskoemisyjne, wysokosprawne urządzenie grzewcze, takie jak:

  • kocioł na węgiel, drewno i biomasę spełniający kryteria klasy 5
    wg normy PN – EN 303 -5:2012
  • kocioł gazowy
  • kocioł elektryczny

Dotacja udzielana jest w wysokości 30% poniesionych kosztów nie więcej jednak niż 3000 zł.

Warunkiem uzyskania dotacji jest:

  • użycie do wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania ( w przypadku źródeł na paliwo stałe: kotły spełniające kryteria klasy 5 wg normy PN – EN 303 -5:2012) wyłącznie fabrycznie nowych materiałów i urządzeń, które zostały użyte i zamontowane po raz pierwszy, i które spełniają wymagane normy techniczne i dopuszczone są do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  • likwidacja wszystkich dotychczasowych służących do ogrzewania pieców lub kotłów węglowych oraz brak innego ogrzewania, za wyjątkiem pieców kaflowych,, pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne, pieców objętych ochrona konserwatorską oraz kominka bez płaszcza wodnego, stanowiącego wyłącznie element dekoracyjny pomieszczenia.

Tekst Uchwały NR XXXV/314/18

Załączniki:

Wniosek o udzielenie dotacji (.doc)

Zgoda współwłaścicieli (.doc)

Oświadczenie o posiadaniu nieekologicznego pieca (.doc)

 

 Więcej informacji pod numerami telefonów: 89 761 10 77 lub 89 761 11 43